Korkeakoulut

Korkeakoulut

Korkea ja laadukas osaaminen on Suomen valttikortti, myös tulevaisuudessa.

Yliopistot

Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tehokkaasti toimiva yliopistoverkosto on Suomelle ratkaisevan tärkeä. Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja yhteistyöhakuinen yliopistoverkosto lisää merkittävästi yritysten, pääomasijoittajien ja osaajien halukkuutta investoida tai hakeutua Suomeen.

Yliopistojen työnjako ja työelämän tarpeet

Yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen tason nostamiseksi, yliopistot pyrkivät erikoistumaan, selkiyttämään työnjakoa ja vahvistamaan yhteistyötä. Tekniikan yliopistot ovat olleet edelläkävijöitä. Teknologiateollisuus tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa tässä asiassa. Erityisen ajankohtaista tämä on tällä hetkellä ICT-alan, rakennus- ja talotekniikan sekä valmistustekniikan koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Teknologiateollisuus ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ovat Aalto-yliopisto-säätiön ja TTY-säätiön perustajajäseniä. Teknologiateollisuus ja yritykset tekevät monipuolista ja pitkäjänteistä yliopistoyhteistyötä tekniikan alalla.

Yhteistyötä teollisen internetin, energiatehokkuuden ja myynnin tutkimuksen ja osaamisen eteen

Teknologiateollisuus ja jäsenyritykset rakentavat yhdessä yliopistojen kanssa tutkimus- ja koulutusyhteistyön ekosysteemejä ja toimintamalleja esimerkiksi teollisen internetin ja energiatehokkuuden osaamisalueilla. Yhteistyötä tehdään myös myyntiosaamisen ja myynnin koulutuksen lisäämiseksi sekä myynnin tutkimuksen aseman vahvistamiseksi yliopistoissa.

---

Ammattikorkeakoulut työelämälähtöisiksi

Teknologiateollisuuden tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen kilpailuvaltti

  • Projektiluontoisessa oppimisessa, työharjoitteluissa ja kesätöissä opiskelija oppii sekä työssä vaadittavat taidot käytännönläheisesti että soveltamaan saamaansa teoreettista tietoa.

  • Vastavalmistuneilla paremmat edellytykset omaksua työelämän kulttuuri ja säännöt työkokemuksen myötä.
  • Koulutus pysyy työelämän osaamistarpeiden mukaisena.
  • Paikallisten yritysten tarpeet tulee huomioiduksi opetuksen sisällönsuunnittelussa sekä oppilaitosten päätöksenteossa.
  • Opetukseen ja oppimiseen voi kytkeä myös yritystä hyödyntävää TKI-toimintaa.
  • Uuusien toimintamallien avulla osaajien saatavuus voidaan varmistaa harvenevassa kouluverkostossa.

Harjoittelusta ja projektilähtöisestä oppimisesta hyötyä opiskelijalle ja yritykselle

AMK -yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen myös yritysten kesken. Esimerkiksi yhteiset kehitysprojektit koskien kilpailukyvyn kannalta keskeisiä kyvykkyyksiä ja osaamisia: tietotekniikka ja tuottavuus, energiatehokkuus jne.