Monipuolisia mahdollisuuksia osaajille

Monipuolisia mahdollisuuksia osaajille

pixabay_02.jpg
Suomalaiset nuoret ovat maailman huippua matemaattisluonnontieteellisessä osaamisessa. Emme kuitenkaan luota taitoihimme, emmekä suuntaudu näille aloille (PISA 2017). Teknologiateollisuus ry edistää MyTech-työllä alan vetovoimaa lasten ja nuorten keskuudessa.

Työtavat, jotka sitouttavat oppijat oppimisprosessiin kuten luonnontieteelliset tutkimukset, lisäävät käsitteellistä ymmärrystä ja vaikuttavat positiivisesti asenteisiin luonnontieteisiin. Roolimallit sekä luonnontieteiden ja teknologian ammattilaiset sekä tieteentekijöiden kanssa työskentely vaikuttavat positiivisesti nuorten innostukseen alalle. (Minner, Levy & Century, 2010; Potvin & Hasni, 2014)

MyTech-ohjelma on yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa opettaja saa käyttöönsä laadukkaat oppimateriaalit ja kätevän konseptin. MyTech-konseptiin sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun – maksutta kaikkialla Suomessa.

Tuemme LUMA- ja teknologista osaamista TUTOR-opettajatoiminnassaan painottavia kuntia verkostoimalla opettajia ja mahdollistamalla ketteriä kokeiluja LUMA-opetuksessa.

Peruskoulun ylempien luokkien oppilaat eivät ole tietoisia ammattivaihtoehdoista, ja harvat tuntevat alan ammattilaisia (Maltese & Tai, 2011). Tietoisuus ammateista saattaa lisätä alan ammattien valintaa (Schütte & Köller, 2015.)

MyTech-uratarinat kertovat yli sadan nuoren ammattilaisen tarinan napakalla videolla.

MyTech-lähettiläät ovat nuoria ammattiopiskelijoita, jotka kertovat alastaan peruskoululaisille.

Teknologiatiistai on vuosittainen tapahtuma, jolloin opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa voivat tutustua tekniikan alan ammatillisiin oppilaitoksiin.