Tietoa ja kokemuksia valintojen tueksi – MyTech

Tietoa ja kokemuksia valintojen tueksi – MyTech

Teknologiateollisuus edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme peruskoulujen, ammattioppilaitosten ja lukioiden oppilaille sekä opettajille monipuolista tietoa teknologia-alasta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta. 

Selvityksen mukaan teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Pelkästään digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan osaajia tarvitaan tulevien neljän vuoden aikana noin 11 400. 

Henkilöstömäärän ja osaajatarpeen arvioidaan kasvavan kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla, erityisesti pk-yrityksissä. Rekrytointitarpeesta 60 % kohdistuu korkeakoulutettuihin ja 40 % ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin tai muuten ammattitaidon hankkineisiin. Uudistuvassa teknologiateollisuudessa tarvitaan monenlaista osaamista ja osaajia.

Koulu-yritysyhteistyötä läpi opintopolun 

MyTech

MyTech Skills -verkosto 

Toiminnallinen ammattiosaamisen verkosto peruskouluille, ammattioppilaitoksille ja yrityksille

MyTech Skills on ammattiosaamisen verkosto peruskouluille, ammattioppilaitoksille ja yrityksille. Verkoston tavoitteena on tuoda esiin ammattiosaamisen monet mahdollisuudet ja toimii linkkinä koulujen ja yritysten välillä. Sen piirissä voidaan sopia alueellisesti esimerkiksi opinto-ohjaajien yrityskäynneistä, TET-jaksojen konsepteista sekä valtakunnallisesta TeknologiaTiistai-päivästä. 

MyTech-ohjelma

Yläkoululaisten ja lukiolaisten opintokäynnit yrityksiin ja korkeakouluihin osana koulujen ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja​

MyTech-ohjelmassa koululuokat pääsevät syventämään teemaan*  liittyvää oppimisprojektiaan toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä. Tavoittena on kannustaa kokeilevaan toimintakulttuuriin, tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin sekä helpottaa opettajia toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa. Ohjelma havainnollistaa teknologia-alojen merkityksellisyyttä omien kokemusten avulla.

Teemat:

  • Kiertotalous ja ilmastonmuutos
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Tulevaisuuden elinympäristö

 


 

Tietoa ja tarinoita teknologia-alojen töistä opettajille, koululaisille, opiskelijoille ja ammatinvaihtajilleMyTech.fi 

MyTechissa on 100 tarinaa teknologiayritysten nuorten osaajien merkityksellisistä töistä. Teknologiayrityksissä merkityksellisiä töitä tekevät erilaiset osaajat, jotka ovat opiskelleet ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen monilla eri koulutusaloilla. He kertovat työstään ja sen merkityksestä sekä osaamisestaan ja opiskeluvallinnoistaan.

Tarinoiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan teknologiateollisuuden monet mahdollisuudet tulevaisuuden työpaikkana. Yläkoulussa ja lukiossa MyTech on myös opettajille ohjauksen apuväline. Syyskaudella MyTechissa on Harjoittelu ja opinnäytetyöt -osio ja keväkaudella Kesätyöt-osio. Näille sivuille linkitetään Teknologiateollisuuden jäsenyritysten omilla kotisivuillaan ilmoittamat työssäoppimis-, harjoittelu-, opinnäytetyöpaikat sekä kesätyöpaikat. Näin yhdestä paikasta löytyy linkit tuhansiin teknologiayritysten hakuihin ympäri Suomen.

Teknologiateollisuus ry:n opintokäyntituki 

Teknologiateollisuus tukee peruskoulun ja lukion oppilaiden ja opettajien opintokäyntejä jäsenyrityksiinsä. Tukea myönnetään lähinnä MyTech-ohjelmaan sisältyviin opintokäynteihin. Lue lisää täältä.

Muita koulu-yritysyhteistyön muotoja

  • Toimitusjohtajat tentissä on Teknologiateollisuus ry:n ja opiskelijakiltojen yhdessä järjestämä tapahtuma, jonka tavoitteena on tehdä teknologiateollisuutta tutuksi yliopisto-opiskelijoille ja lisätä teknologia-alojen ammattien ja yritysten kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa. Tapahtumassa yliopisto-opiskelijat ja teknologiateollisuuden jäsenyritysten toimitusjohtajat sekä eri tehtävissä toimivat yritysedustajat keskustelevat mm. siitä, minkälaisia töitä on tulevaisuudessa tarjolla, minkälaisella osaamisella pärjätään maailmalla ja miten näihin tulevaisuudennäkymiin voi varautua jo opiskeluaikana.
  • Teknologia-ala tutuksi -päivät opettajille: Teknologiateollisuus järjestää vuosittain Teknologia-ala tutuksi -päiviä opinto-ohjaajille, rehtoreille ja muille kiinnostuneille opettajille eri puolilla Suomea. Tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus päivittää tietojaan teknologiateollisuudesta ja yritysten erilaisissa ammateissa tarvittavasta tekniikan alan koulutuksesta. Näin osallistujat voivat välittää ajan tasalla olevaa tietoa oppilailleen eri oppiaineissa. Koulutuspäivien sisältönä voi olla opintokäynti teknologiateollisuuden yritykseen tai opintokäynti tekniikan alan oppilaitokseen. Tilaisuuksissa luodaan mahdollisuuksia koulujen ja yritysten pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Lisätietoja:  

MyTech-ohjelma ja -sivusto, opintotukikäynnit
Jenni Taipalkoski, asiantuntija, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Ammatillinen osaaminen, MyTech Skills -verkosto
Anne Ahkola-Lehtinen, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi