Osaamisella onnistumme

Osaamisella onnistumme

osaavalaaja.jpg
Teknologinen kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä myös koulutusta. Muutos luo koulutusjärjestelmälle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä.

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja kehittyä. Tuotekehitys, kasvu sekä uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen on mahdollista, jos yrityksillä on käytettävissään oikeanlaista osaamista ja riittävästi osaajia.

Viimevuotisen selvityksemme mukaan teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Pelkästään digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan osaajia tarvitaan tulevien neljän vuoden aikana noin 11 400. 

Teknologiateollisuuteen tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiateollisuus ry ja sen jäsenyritykset tekevät monipuolista yhteistyötä koulutusjärjestelmän kanssa varmistaakseen, että koulutustarjonnassa ymmärretään yritysten osaamistarpeet ja että nuoret pääsevät kiinni työelämään. Teknologiateollisuus osallistuu myös uudistuvan suomalaisen koulun ja koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston, Aalto-yliopiston ja TTY:n, pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle yhteensä 11 miljoonaa. 100-vuotissäätiö myöntää vuosittain avustuksia innovaatio- ja osaamisympäristöä uudistaviin avauksiin.

Tutustu koulutuspolitiikan hallitusohjelmatavoitteisiimme.