Pk-yritykset ja yrittäjyys

stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_680360.jpg

Työtä tarjolla pk-yrityksissä – Nyt tarvitaan uskoa tulevaan ja uskallusta investoida 

Uusista työpaikoista valtaosa syntyy pk-yrityksiin. Talouden ja työllisyyden kannalta on ratkaisevaa, että nämä yritykset pärjäävät ja investoivat Suomeen. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä yli 90 prosenttia on 1–249 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Ne ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata.  

Teknologiateollisuuden toiminnassa pk-yrityksiä edustaa yrittäjävaliokunta

Tärkeimmät toimenpiteet yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi:  

Akuutisti

 • Tuetaan perusterveet yritykset kriisin yli.
 • Neuvotellaan paikallisia palkkaratkaisuita.  

Keskipitkä tähtäin: 

 • Lisätään TKI-panostuksia ja kanavoidaan Suomelle kohdistuva EU:n elpymisrahoitus digitalisaatioon ja vihreään uudistumiseen.  
 • Tuetaan työllisyyttä, vientiä ja vähähiilisyyttä kasvattavia tuotannollisia investointeja
 • Käynnistetään pk-yritysten vienninedistämisohjelma ja vahvistetaan vientirahoitusta sekä kehitetään vientitakuita. 
 • Turvataan kansainvälisten osaajien maahantulo sujuvoittamalla lupaprosesseja merkittävästi. 

Pitkä tähtäin: 

 • Tuetaan pk-yrityksiä digitalisaation ja datan mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä siirtymässä vähähiilisyyteen
 • Vahvistetaan paikallista sopimista ja huolehditaan kustannuskilpailukyvystä. 
 • Varmistetaan, että Suomessa on kilpailukykyinen ja pitkällä aikavälillä ennustettava verotus
 • Otetaan tuottavuus ja työllistämisen edistäminen työlainsäädännön kehittämisen kulmakiveksi. 
 • Parannetaan digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja uusiin tuotantoteknologioihin liittyvää osaamista
 • Varmistetaan, että yrityksillä on aktiivinen rooli jatkuvan oppimisen palveluissa. 
 • Vahvistetaan kotimaisen omistajuuden edellytyksiä yritysten pitkäjänteisen kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Teemu Polo, puh. 040 565 4496
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Kasvu ja uudistuminen 

Korona aiheutti koko maailmassa kriisin, joka vaatii selviytymiskykyä sekä yksilöiltä että organisaatioilta. Olemme tilanteessa, jonka vaikutukset yrityksiin ovat moninaisia ja epävarmoja. Uudistumiskyky on kykyä selvitä tilanteesta. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset ovat nostaneet esiin, että nykyisestä kriisistä kohti kasvua päästään, kun on uudistumiskyvyn lisäksi uskoa tulevaan ja uskallusta investoida. 

Tulevaisuuden kehityskulkujen analysointi auttaa epävarmassa tilanteessa 

Monimutkaisessa tilanteessa on tärkeää luoda kuva mahdollisista tulevaisuuden kehityskuluista eli skenaarioista. Eri skenaarioiden analysointi sekä toimenpiteet näiden pohjalta auttavat uudistumiskykyistä organisaatiota selviytymään muutoksesta. Teettämämme skenaarioanalyysin perusteella parhaat kasvumahdollisuudet löytyvät tulevaisuuskuvasta, jossa panostetaan kestäviin ja digitaalisiin ratkaisuihin, eli digivihreältä kiihdytyskaistalta. 

Kasvu vaatii sekä tahtoa että osaamista 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuus edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä.  Autamme kasvuun muun muassa kehittämällä yritysten kasvukyvykkyyksiä ja strategista osaamista sekä vauhdittamalla uutta liiketoimintaa tekoälyn ja kiertotalouden ratkaisuilla.  

Lue lisää kasvupalveluistamme