Tehdään verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Tehdään verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan tiekartan verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena tulee olla kannustava, ennustettava ja kilpailukykyinen verotus.

On tärkeää, että yritysverotus pidetään kilpailukykyisenä. Ansiotulojen kireää verotusta tulee keventää kaikilla tulotasoilla taloustilanteen salliessa. Näin voidaan kannustaa työn tekemistä, kehittymistä ja uralla etenemistä. Marginaalivero ei saisi nousta yli 50 prosentin.

Hyvä verojärjestelmä kannustaa yrittämistä ja työn tekemistä. Verotuksen digitalisointi ja automatisointi vähentävät hallinnollista taakkaa.

 

Myös osinkojen verotusta tulisi uudistaa niin, että verotus on mahdollisimman yksinkertaista ja yhdenmukaista. Perintö- ja lahjaverotusta keventämällä voidaan tukea yritysten jatkuvuutta ja yritystoiminnan uudistumista.

Elinkeinoelämä valmistelee verotuksen kehittämisestä kokonaisvaltaisen näkemyksen ennen eduskuntavaaleja.