Vauhditetaan pk-yritysten kansainvälistymistä

Vauhditetaan pk-yritysten kansainvälistymistä

Pk-yritysten osuus Suomen tavaraviennistä on kansainvälisesti vertaillen vaatimaton, vaikka vienti onkin kehittynyt viime aikoina myönteisesti. Teknologiateollisuuden tavaraviennistä noin 15 prosenttia tulee pk-yrityksistä. Pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyy paljon mahdollisuuksia.

Business Finlandin syntyminen tarkoitti massiivista hallinnollista muutosta yrityspalveluihin. On tärkeää varmistaa palvelujen laatu ja saatavuus sekä jatkuva kehittäminen myös pk-yritysten tarpeisiin.

Suomi tarvitsee vientiä. Kehitetään yrityspalveluita ja hyödynnetään pk-yritysten suuri potentiaali.

 

Pk-yritysten viennin vauhdittaminen edellyttää uusia pitkäjänteisiä rahoitusratkaisuja.

Business Finlandin rahoittamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tulee kytkeä myös tuotteistaminen ja tuotteen vieminen markkinoille saakka. Koko prosessi voi edellyttää jopa 5–10 vuoden rahoitusta.