Elers Nora

Elers Nora

Johtaja, työvapaalla
050 574 6977

Nora johtaaTeknologiateollisuuden viestintää ja vastaa yhteiskuntasuhteiden koordinoinnista. Hänen yksikössään työskentelee kuusi viestinnän ja vaikuttamisen huippuasiantuntijaa.

Nora on Teknologiateollisuuden johtoryhmän ja Teknova Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Teknologiateollisuuden hallituksen ja työvaliokunnan sihteerinä.

Nora on tehnyt pitkän uran vaikuttajaviestinnän parissa. Hänelle on kertynyt kokemusta myös asiantuntijaorganisaation ja viestinnän konsultoinnin alalta.

Nora on kiinnostunut yhteiskunnallisista sekä elinkeinoelämään, vastuullisuuteen, teknologiaan ja digitalisaation liittyvistä kysymyksistä.

Aiheeseen liittyvää