Tietoa jäsenyydestä

Ihmisiä toimistoympäristössä.
Teknologiateollisuuden voima on ihmisissä. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Teknologiateollisuudessa antavat yritykselle ja sen johdolle ja asiantuntijoille suoran kosketuksen laajaan tietovirtaan ja yhteyden alan muihin johtaviin kollegoihin.

Teknologiateollisuuden jäsenet ovat työnantajayrityksiä, jotka toimivat joko kone- ja metallituoteteollisuudessa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, tietotekniikka-alalla, suunnittelu- ja konsultointialalla tai metallien jalostusalalla.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenet ovat myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseniä.

Teknologiateollisuus ry vastaa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa jäsenyrityksiä työsuhdeasioissa.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenet, jotka haluavat olla sidottuja valtakunnallisiin työehtosopimuksiin ja olla vaikuttamassa valtakunnallisten työehtosopimusten kehittämiseen, voivat hakea Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseniksi. 

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyys edellyttää kuulumista myös Teknologiateollisuus ry:hyn.

Kukin jäsenyritys voi siis olla joko pelkästään Teknologiateollisuus ry:n jäsen tai molempien yhdistysten jäsen.
Teknologiateollisuuden työnantajat ry toimii Teknologiateollisuus ry:n alayhdistyksenä tiiviissä yhteistyössä tämän kanssa. 

Jäsenmaksun suuruus on sama riippumatta siitä, onko yritys yksistään Teknologiateollisuuden jäsen vai jäsen molemmissa yhdistyksissä. Myös työsuhdepalvelut kuuluvat molempien yhdistysten jäsenille.

Jäsenmaksut vahvistetaan yhdistysten sääntöjen mukaisesti vuosittain molempien yhdistysten syyskokouksissa.

Jäsenenä hyödyt palveluista ja verkostoista

Jäsenenä hyödyt puhelinneuvonnasta, innovaatiotoiminnasta, kehittämishankkeista, kansainvälistymispalveluista sekä pk-yritysten, ympäristöasioiden ja tekniseen lainsäädäntöön liittyvistä erityispalveluista. 

Työmarkkinayksikkömme antaa mm. työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinta- ja soveltamisapua, konsultointipalveluja erilaisissa työelämän- ja tuottavuuden kehittämishankkeissa, oikeusapupalveluja sekä koulutusta työsuhteisiin liittyvissä kysymyksistä.
Työmarkkinamallin muutokseen liittyen keskeistä on myös yritysten paikalliseen sopimiseen liittyvän osaamisen ja valmiuksien nostaminen Teknologiateollisuuden moninaisin tukitoimiin.

Tutustu Teknologiateollisuuden jäsenpalveluihin 

Hae Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyttä 

Hae Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyyttä 

Tietoa jäsenmaksuista

Ota yhteyttä meihin