Tietoa jäsenyydestä

Tietoa jäsenyydestä

stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_850287.jpg
Teknologiateollisuuden voima on ihmisissä. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Teknologiateollisuudessa antavat yritykselle ja sen johdolle ja asiantuntijoille suoran kosketuksen laajaan tietovirtaan ja yhteyden alan muihin johtaviin kollegoihin.

Muutokset jäsenyydessä vuoden 2021 aikana

Teknologiateollisuus ry:n hallitus päätti 24. maaliskuuta pitämässään kokouksessa, että Teknologiateollisuus ei neuvottele enää jatkossa valtakunnallisia työehtosopimuksia. Valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta vastaa uusi työnantajayhdistys, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka tulee toimimaan Teknologiateollisuus ry:n alayhdistyksenä tiiviissä yhteistyössä tämän kanssa. Teknologiateollisuus ry jatkaa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisena vaikuttajana ja tarjoaa työsuhdepalvelua sekä tukea mahdollisten yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimiseen niille jäsenyrityksille, jotka eivät liity uuteen työnantajayhdistykseen.

Uusi työnantajayhdistys hoitaa jo tulevana syksynä valtakunnallisia työehtosopimuksia koskevat neuvottelut ja tarjoaa näihin sopimuksiin liittyvän neuvonnan jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta alkaa sen jälkeen, kun Teknologiateollisuus ry:n sääntömuutokset on lopullisesti hyväksytty elokuussa. Yritys voi liittyä Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseneksi tuosta ajankohdasta lähtien.

Teknologiateollisuus ry vastaa jatkossa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa työsuhdeasioissa yrityksiä, jotka haluavat neuvotella yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Jättäytymällä uuden työnantajayhdistyksen ulkopuolelle yritys voi siis neuvotella yrityskohtaisen työehtosopimuksen Teknologiateollisuuden tuella tai jättää kokonaan neuvottelematta. Työsuhdepalvelut kuuluvat myös Teknologiateollisuus ry:n jäsenille.

Miten jäsenyys Teknologiateollisuudessa muuttuu?
 
Kaikki jäsenyritykset säilyvät Teknologiateollisuus ry:n jäseninä. Vain Teknologiateollisuus ry:n jäsenet ovat kelvollisia Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseniksi. Kukin jäsenyritys voi siis olla joko pelkästään Teknologiateollisuus ry:n jäsen tai molempien yhdistysten jäsen. Työnantajayhdistys toimii Teknologiateollisuus ry:n alayhdistyksenä.
 
Työnantajayhdistys ottaa yhteyttä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin, kun yhdistyksen jäseneksi hakeutuminen tulee ajankohtaiseksi. Samalla kerrotaan tarkemmin liiton toiminnasta. Yritysten jäsenyys on mahdollista elokuussa sen jälkeen, kun Teknologiateollisuuden toimintaa koskevat sääntömuutokset on hyväksytty liittokokouksissa.  
 
Jäsenmaksun suuruus on sama riippumatta siitä, onko yritys yksistään Teknologiateollisuuden jäsen vai molemmissa yhdistyksissä. 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyys elokuuhun 2021 asti

Teknologiateollisuuden jäsenet ovat työnantajayrityksiä, jotka toimivat joko kone- ja metallituoteteollisuudessa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, tietotekniikka-alalla, suunnittelu- ja konsultointialalla tai metallien jalostusalalla.

Jäsenyyden kannalta on tärkeää, että yrityksen kaikki teknologiateollisuuden aloihin kuuluvat toimipaikat ja konserniyritysten suomalaiset emo- ja tytäryhtiöt, joilla on oma y-tunnus, hakevat samanaikaisesti Teknologiateollisuus ry:n jäseniksi. Tällä varmistetaan työehtosopimuksen ja jäsenpalveluiden kattavuus.

Yrityksen liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi, liittyy se samalla myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi.

Jäsenenä hyödyt palveluista ja verkostoista

Jäsenenä hyödyt puhelinneuvonnasta, innovaatiotoiminnasta, kehittämishankkeista, kansainvälistymispalveluista sekä pk-yritysten, ympäristöasioiden ja tekniseen lainsäädäntöön liittyvistä erityispalveluista. Tutustu Teknologiateollisuuden palveluesitteeseen.

Työmarkkinayksikkömme antaa mm. työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinta- ja soveltamisapua, konsultointipalveluja erilaisissa työelämän- ja tuottavuuden kehittämishankkeissa, oikeusapupalveluja sekä koulutusta työsuhteisiin liittyvissä kysymyksistä.
Työmarkkinamallin muutokseen liittyen keskeistä on myös yritysten paikalliseen sopimiseen liittyvän osaamisen ja valmiuksien nostaminen Teknologiateollisuuden moninaisin tukitoimiin.

Tutustu Teknologiateollisuuden jäsenpalveluihin 

Hae jäsenyyttä 

Tietoa jäsenmaksuista

Ota yhteyttä meihin