Puolijohdetoimialaryhmä

Puolijohdetoimialaryhmä aloitti toimintansa Teknologiateollisuuden toimialaryhmänä vuoden 2022 alusta. Ajankohta ei olisi voinut olla sopivampi maailmanlaajuisen sirupulan, alan voimakkaan kasvun ja investointien nopean lisääntymisen keskellä.

Suomalainen puolijohdeala työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 5000 henkeä ja on arvoltaan vajaat kaksi miljardia euroa. Puolijohdealan yritykset kattavat laajasti alan arvoketjun, kuten oheisesta kuvasta voidaan nähdä.  Asiakaskunnassa Suomessa tärkeitä alueita edustavat tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveysteknologian alat. 

Puolijohdeyritykset

 

Toimialaryhmän tavoitteet

Toimialaryhmän tavoitteena on Suomen kilpailukyvyn varmistaminen ja kasvattaminen, suomalaisen puolijohdeosaamisen ja mikroelektroniikan osaamisen parantaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen osana Teknologiateollisuus ry:tä.  Ryhmä tarjoaa Teknologiateollisuudelle asiantuntemusta puolijohdeteknologian ja mikroelektroniikan tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja valmistuksessa sekä auttaa EU-tason mikroelektroniikkatoimien suuntaamisessa Suomen teollisuudelle suotuisasti. 

Toimialaryhmän järjestämässä laajan toimijajoukon työpajassa keväällä 2022 määritettiin suomalaisen puolijohdeteollisuuden vahvuusalueita ja tulevaisuuden panostusalueita. Tärkeimmiksi nousivat puolijohdekomponenttien, materiaali- ja laitevalmistuksen, kvanttiteknologian, fotoniikan ja piirisuunnittelun kehittäminen. Näiden aihealueiden edistämiseksi Teknologiateollisuus ja VTT useiden yritysten tukemana teki syksyllä 2022 ehdotuksen TEMille sirusäädöksen hyödyntämisestä, jotta yritysten testaus-, pilotointi- ja skaalausmahdollisuudet alalla paranisivat.

 

Toimialaryhmän jäsenet

Toimialaryhmän jäseniä ovat seuraavat yritykset

 • ASM Microchemistry Oy
 • Aspocomp Group Oyj
 • Beneq Oy
 • Bosch Rexroth Oy
 • Canatu Oy
 • CoreHW Oy
 • Huawei Technologies Oy
 • IQM Finland Oy
 • Microsoft Oy
 • Modulight Oy
 • Murata Electronics Oy
 • Nokia Solutions and Networks Oy
 • Okmetic Oy
 • Photonics Finland
 • Picosun Oy
 • Semiqon Technologies Oy
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Vaisala Oyj

Ryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Tomy Runne Murata Electronics Oy:stä.

Teknologiateollisuuden edustaja ryhmässä on johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.