Palkantarkistukset

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa palkkojen tarkistaminen toteutetaan työpaikoilla ensisijaisesti yritysten omista lähtökohdista käsin

Hyvää työntekijää tulee palkita ja kannustaa työn vaativuuden, pätevyyden ja tulosten mukaan. Henkilökohtaiset palkankorotukset ovat väline palkkojen hoitoon palkkausjärjestelmän ja yrityksen palkkapolitiikan mukaisesti. Henkilökohtaisilla palkankorotuksilla kannustetaan ja palkitaan henkilöitä heidän pätevyytensä, osaamisensa ja työsuorituksensa perusteella.

Palkantarkistukset 2017

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimus sisälsi palkkakehityksen osalta nollaratkaisun, mutta kaikissa Teknologiateollisuuden neuvotelluissa työehtosopimuksissa on aikaisempien vuosien tapaan paikallinen palkkojen tarkistusmalli. Yrityksissä neuvotellaan yrityksen talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne huomioiden mahdollisista palkantarkistuksista.

Paikallisissa neuvotteluissa on tärkeää keskustella yrityksen tilanteesta, kehitysnäkymistä sekä miettiä millä tavalla oikeudenmukaisuutta, kannustavuutta ja tuottavuuden kehittämistä saadaan tuettua paikallisella palkkaratkaisulla.

Jos paikalliset neuvottelut eivät johda paikalliseen sopimukseen palkkojen tarkistamisesta, työnantajat toteuttavat mahdolliset palkantarkistukset palkkapolitiikkansa mukaisesti.

Liitteet: