Kaapeliteollisuusyhdistys

Kaapeliteollisuusyhdistys ry on suomalaisen kaapeliteollisuuden toimialajärjestö ja toimii Teknologiateollisuuden toimialaverkoston alaisuudessa. Yhdistys on myös EUROPACABLEn jäsen.

Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu pääasiassa Europacablen kautta.

Energian- ja tiedonsiirron turvaaminen

Säännöllisin väliajoin jossain päin Suomea riehuu myrskyrintama, jolle ilmatieteenlaitos antaa sopivan nimen. Nämä myrskyt aiheuttavat suuria tuhoja meidän ilmajohtoverkoissa ja niillä on laajoja taloudellisia ja turvallisuusvaikutuksia loppukuluttajille. Maakaapeloinnilla verkkojen luotettavuutta voidaan nostaa merkittävästi.

Kansalliset kaapelistandardit

Suomessa on totuttu käyttämään kansallisia kaapelityyppejä sähköasennuksissa esim. SFS 2091 mukainen MMJ. Nämä kansalliset kaapelityyppimerkinnät kertovat, että kaapelia voidaan asentaa turvallisesti ja käyttää luotettavasti suomalaisessa rakentamisessa. Kansallisten kaapelityyppien käyttö edellyttää kuitenkin, että kaapeli on testattu kansallisen kaapelistandardien mukaan. Kansallisissa kaapelistandardeissa on otettu huomioon meidän poikkeavat ilmastonolosuhteet. Lisätietoa kansallisista kaapelityypeistä löytyy standardista SFS 4680

Kaapeleiden paloluokat

Heinäkuusta 2013 alkaen on ollut mahdollistaa kiinnittää CE-merkki rakennustuotteisiin edellyttäen, että harmonisoidut testaus- ja hyväksyntästandardit ovat olemassa. CPR-asetukseen liittyvät kaapelistandardit valmistuivat loppuvuodesta 2014. Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa CPR-vaatimusten mukaisten paloluokkien valmisteluun kaapeleille. Samalla Kaapeliteollisuusyhdistys on ollut mukana laatimassa ehdotusta siitä, mitkä CPR-asetuksessa olevista kaapeleiden paloluokista ACA–FCA  sopivat parhaiten Suomen rakentamiseen.

Ympäristöarvot

Maailmanlaajuisesta näkökulmasta Eurooppa on ympäristöpolitiikan eturintamassa. Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat asettaneet omat ympäristöperiaatteet. Tämä tarkoittaa että ympäristöasioihin paneudutaan kaapelin suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä ja kierrätyksessä.

Ympäristövaatimukset eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tuotteen turvallisuuden ja suorituskyvyn kanssa.

Kaapelikelojen kierrätys

Kaapelikeloja käytetään kaapeleiden käsittelyssä, varastoimisessa ja kuljettamisessa. Näin ollen kaapelikela on pakkausjätedirektiivin mukaan pakkausmateriaali ja näin ollen keloille on asetettu kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet. Kaapeliteollisuusyhdistyksen jäsenet ovat kehittäneet omia kaapelikelojen logistiikkajärjestelmiä, joilla hoidetaan kaapelikelojen uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja kierrätystä ympäristölainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Lisätietoa yhdistyksen jäsenten kierrätysjärjestelmistä on yritysten verkkosivuilla:

 

Yhteyshenkilö:

Patrick Frostell

Asiantuntija

Teknologiateollisuus ry

puh. 040 830 1640

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi