Teknologiateollisuus ry

Ihmisiä juoksemassa tiilirakennuksen edessä.
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 800 jäsenyritystä. Ne edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.

Vaikutamme

  • Huolehdimme, että jäsenyritystemme näkemykset huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
  • Neuvomme jäsenyrityksiämme työsuhdeasioissa ja yrityskohtaisten työehtoratkaisujen tekemisessä.
  • Vaikutamme kansainvälisissä järjestöissä, etenkin EU-tasolla.
  • Rakennamme alan julkista kuvaa.

Palvelemme ja neuvomme

  • Jalostamme ja jaamme tietoa jäsenyritystemme liiketoiminnan tueksi.
  • Koulutamme ja neuvomme yrityksiä työelämän asioissa.
  • Järjestämme verkostoitumismahdollisuuksia.

Toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset neuvottelee Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

Teknologiateollisuus ry:n säännöt

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä. 

Teknologiainfo Teknova Oy on Teknologiateollisuus ry:n omistama tiedon tuotteistaja.