Työyhteisötaidot

työyhteisötaidot
Toimivaa työyhteisöä ei synny, ellei jokainen ymmärrä omaa vastuutaan ja valtaansa työyhteisössä. Toimiva työyhteisö on kuin kertolaskua, johon jokainen yksilö vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Toimivassa työyhteisössä työn tekemisen roolit ja vastuut ovat selkeät, mikä mahdollistaa toimivan yhteistyön.

Lisäksi jokaisella työyhteisön jäsenellä tulee olla vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä ja tunnetaitoja. Vuorovaikutustaidot ovat kohtaamisen ja yhteyden rakentamisen taitoja, kuten kykyä kiinnostua, kuunnella ja kunnioittaa toista ihmistä ja hänen asiaansa. Myös työkaverin kannustaminen on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla.

Rakentava vuorovaikutus syntyy aktiivisella ja positiivisella otteella. Molemminpuolinen avoin suhtautuminen ja aktiivinen kuuntelu luovat sillan, jolla voidaan ymmärtää erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä sekä löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Inhimillisestä näkökulmasta vuorovaikutukselle on tuhoisinta passiivisuus ja toisen huomiotta jättäminen. Siksi toista kunnioittava vuorovaikutus lähtee aina kiinnostuksen osoittamisesta toista ihmistä kohtaan.

Toimivassa työyhteisössä vallitsee psykologinen turvallisuus. Se tarkoittaa, että työyhteisössä uskalletaan nostaa esille huolenaiheita, kysymyksiä ja ideoita ilman pelkoa oman aseman ja yhteisön tuen menettämisestä. Kun työyhteisössä vallitsee psykologinen turvallisuus, siellä uskalletaan kokeilla uusia asioita, koska virheen tekemiseen suhtaudutaan oppimismahdollisuutena.