Tehdään korkeakoulutuksessa tulevaisuuteen katsova muutos

hands explaining
Tekniikan ja ICT-alojen opiskelijamäärät kasvavat nopeasti, kun aloituspaikkalisäyksiä toteutetaan osaajatarvealoille hallitusohjelman mukaisesti. Tutkintomäärien reipas lisääminen on perusteltua: teknologia-alan rekrytoinneissa jo 60 prosentilta edellytetään korkeakoulutasoista osaamista.

Korkeammat opiskelijamäärät edellyttävät korkeakouluilta rohkeaa uudistumista. Ilman uusia toimintatapoja vaarana on koulutuksen laadusta tinkiminen, jos opiskelijakohtainen rahoitus kääntyy laskuun. Tarvitaan sekä vahvaa yhteistyötä korkeakoulujen kesken että tiiviitä kumppanuuksia yritysten kanssa. Pedagogiikkaa tulee kehittää niin, että digitaalisen opiskelun ja opetuksen mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti. Tämä on edellytys sille, että pystymme takaamaan tasokkaan ja työelämän tarpeisiin vastaavan korkeakoulutuksen eri puolilla Suomea.

Tiiviillä yhteistyöllä ja työnjaolla parempaa laatua

  • Lisätään kannusteita yritysten ja korkeakoulujen yhteistyölle sekä TKI-toiminnassa että koulutuksessa. Kehitetään toimivia kumppanuusmalleja. On tärkeää, että tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusinstrumentit ohjaavat kumppanuuksiin, joissa yrityksillä on aktiivinen rooli.
  • Edistetään korkeakoulujen yhteistyötä, jossa korkeakoulut suunnittelevat tutkintojen osia ja jatkuvan oppimisen kokonaisuuksia yhdessä ja jakavat toteutusvastuuta korkeakoulujen vahvuuksiin perustuen.
  • Tunnistetaan opinnot, jotka voidaan helpoimmin järjestää verkossa ja aloitetaan yhteistyö nopeasti niistä.
  • Arvioidaan tekniikan korkeakoulutuksen koulutusvastuujaottelun toimivuus.  Koulutusvastuiden määrittelyn tulisi edesauttaa koulutuksen kehittämistä suhteessa teollisuuden uudistuviin sovellusympäristöihin ja kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön.

Laajeneva korkeakoulutus vaatii ennakoitavat resurssit

  • Turvataan korkeakoulujen digivision ensimmäisten vaiheiden rahoitus vuosille 2021–2024, jotta toimeenpano voi edetä viiveittä.
  • Huomioidaan tulevissa kehyspäätöksissä sekä korkeakoulutuksen opiskelijamäärien kasvun että TKI-tiekartan toimeenpanon vuosikymmenen aikana vaatima rahoitus.

Lue lisää

Blogi: Pelkkä raha ei ratkaise teknologia-alan koulutustarpeita: Tarvitaan myös uutta tehokkuutta ja yrityksille väylä koulutushankintoihin

Selvitys 2019: Työtä on – mistä osaajat? Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen

Yritysten ja korkeakoulujen kumppanuusmateriaali