Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

shutterstock_96898810.jpg
Menestyvät yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin sekä luovat monipuolisesti taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. 

Teknologiateollisuuden tuotteet ja teknologiat luovat hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle.

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet on voitettava globaalisti. Yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen. Tutustu ilmasto- ja energialinjauksiimme. 

ilmasto ja energia
Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Uudenlaiset liiketoimintamallit sekä digitalisaatio tarjoavat mahdollisuuden kestävälle kasvulle. Lue lisää työstämme ja tavoitteistamme kiertotalouden parissa.
 
Lupaprosessi on investointiprosessin tärkein osa. Raivaamalla turhat hallinnolliset hidasteet investointien tieltä ympäristöarvoista tinkimättä, Suomeen syntyy jatkossa yhä enemmän uusia työpaikkoja sekä kasvavaa liiketoimintaa. Lue miten sujuva luvitus voi luoda kasvua ja houkutella investointeja Suomeen. 
 
Tuotepolitiikka. Tuotteille asetetaan yhä enemmän ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia. Jotta Suomessa valmistettujen tuotteiden kilpailukyky paranisi globaaleilla markkinoilla, Teknologiateollisuus seuraa ja vaikuttaa alan tuotteita koskeviin ympäristövaatimuksiin. Lue lisää tuotepoliittisesta vaikuttamisestamme.