Kestävä kehitys

Aikuinen auttaa lasta kehittymään pyöräilemisessä ilman apupyöriä.
Menestyvät yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin sekä luovat monipuolisesti taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. 

Teknologiateollisuuden tuotteet ja teknologiat luovat hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle.

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet on voitettava globaalisti. Yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen. Tutustu ilmasto- ja energialinjauksiimme. 

Yritys, tarkastele ilmastovaikutustasi ja kädenjälkeäsi Climpactorin avulla 
  • Teknologiateollisuus ry on julkaissut kaikille yrityksille vapaasti käytettävän työkalun, jonka avulla ne voivat tarkastella oman toimintansa ja tuotteidensa negatiivisia ja nyt myös positiivisia ilmastovaikutuksia sekä yhteiskunnallista kädenjälkeään.
  • Climpactor huomioi yrityksen oman toiminnan sekä sen tekemien ratkaisujen, materiaalivirtojen, liikkumisen ja hankintojen ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.
  • Laske hiilijalanjälkesi ja selvitä kädenjälkesi: Climpactor-työkalu
  • Järjestimme jäsenyrityksille Climpactor-demotilaisuuden kesälomakauden 2021 jälkeen. Voit katsoa tilaisuuden tallenteen tästä linkistä.
Teknologiateollisuus on sitoutunut Suomen hallitusohjelman mukaiseen hiilineutraali Suomi vuonna 2035 -tavoitteeseen. Selvitämme vähähiilitiekartan avulla teknologiateollisuudessa tarvittavat teknologiat sekä toimenpiteet ja tarjoamme yrityksille työkaluja tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraa täältä tiekarttatyötä ja yritystemme toimia päästöjen vähentämiseksi.  
 
Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Uudenlaiset liiketoimintamallit sekä digitalisaatio tarjoavat mahdollisuuden kestävälle kasvulle. Lue lisää työstämme ja tavoitteistamme kiertotalouden parissa.
Olemme ensimmäisenä Suomessa vahvistaneet koko toimialalle oman kiertotalousohjelman. Tavoitteena on auttaa jäsenyrityksiä luomaan kiertotaloudesta kasvua, mainehyötyjä ja kilpailuetua sekä edistää kansallista ja globaalia siirtymää kohti markkinaehtoista ja kilpailukykyistä kiertotaloutta. Kiertotalousohjelmamme löydät täältä.
 
Vastuullisuuslinjaustemme tavoitteena on kannustaa jäsenyrityksiä asettamaan kestävään kehitykseen ja yritysvastuun hallintaan liittyviä tavoitteita sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista avoimesti. Löydät linjauksemme täältä.
 
Lupaprosessi on investointiprosessin tärkein osa. Raivaamalla turhat hallinnolliset hidasteet investointien tieltä ympäristöarvoista tinkimättä, Suomeen syntyy jatkossa yhä enemmän uusia työpaikkoja sekä kasvavaa liiketoimintaa. Lue miten sujuva luvitus voi luoda kasvua ja houkutella investointeja Suomeen. 
 
Tuotepolitiikka. Tuotteille asetetaan yhä enemmän ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia. Jotta Suomessa valmistettujen tuotteiden kilpailukyky paranisi globaaleilla markkinoilla, Teknologiateollisuus seuraa ja vaikuttaa alan tuotteita koskeviin ympäristövaatimuksiin. Lue lisää tuotepoliittisesta vaikuttamisestamme. 
 
Tutustu myös: