Digivihreällä kasvulla kilpailukykyä EU:sta

european-commission.jpg
Merkittävä osa yritysten toimintaympäristöön ja liiketoimintaan vaikuttavasta sääntelystä tehdään EU:ssa, ja hieman yli puolet teknologiateollisuuden viennistä menee Eurooppaan. Niin pienten kuin suurten vientiyritystemme tulee pystyä kilpailemaan ja menestymään EU:n sisä- ja globaaleilla markkinoilla.

Jotta Suomi pystyy puolustamaan reilua kilpailua, tarvitaan pitkäjänteistä ja järjestelmällistä EU-vaikuttamista. Teemme sitä sekä itse että yhdessä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton ja EU-tason järjestöjen kautta (CEEMET, Digital Europe, Orgalim). EU-edunvalvonnassa keskitymme erityisesti teemoihin ja sääntelyyn, joilla on suoria vaikutuksia jäsenyritystemme toimintaan.

Teknologiateollisuuden viestit EU-vaaleihin 2024

Euroopan unionin alue on Suomen tärkein vientimarkkina: 56 prosenttia tavaraviennistämme suuntautuu EU:hun. Tulevalla kaudella EU:n tärkein tehtävä on taata eurooppalaisille yrityksille ennakoitava ja kannustava investointiympäristö energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin, jotka rakentavat koko maanosan kilpailukykyä.

Viestimme EU-vaaleihin 2024 löydät täältä.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STRATEGISET PAINOPISTEET

EU-edunvalvontaa ohjaavat Teknologiateollisuus ry:n strategiset painopisteet: kestävä kasvu, teknologinen edelläkävijyys sekä tulevaisuuden osaaminen ja työ. Edunvalvontaa teemme yhdessä jäsenyritystemme kanssa.

Painopistealueemme EU-asioissa ovat:
•    Ilmastotoimet ja resurssiviisas talous
•    Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen
•    Uudistuva teollisuus, investoinnit ja osaaminen
•    Avoimien ja toimivien markkinoiden kehittäminen 

1. Ilmastotoimet ja resurssiviisas talous
Teknologiateollisuusyritykset voivat parantaa kilpailukykyään pienentämällä ympäristöjalanjälkeään ja kasvattamalla ympäristökädenjälkeään. Ilmastotoimien sääntelyn tulee olla teknologianeutraalia ja tunnistaa päästöttömän energian merkitys. 
Keskeisin työkalu ilmastotoimissa on toimiva päästökauppa, joka ohjaa markkinaehtoisesti kohti vähäpäästöisiä ratkaisuja. Teknologiateollisuuden näkökulmasta säädöspaketin olennaisimmat esitykset ovat päästökaupan uudistaminen, hiilivuotoja ehkäisevä mekanismi (CBAM), energiatehokkuusdirektiivi (EES), energiaverodirektiivi (ETD) ja uusiutuvan energian direktiivi.

2. Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen
Digitaaliset ratkaisut ja datan hyödyntäminen mahdollistavat kestävän ja tehokkaan liiketoiminnan. EU tarvitsee selkeät ja tasapainoiset säännöt teolliselle datalle (Data Act). Lisäksi tulee kehittää datatalouden pehmeää infrastruktuuria, joka pohjautuu ihmisten ja yritysten tarpeisiin ja edistää datan tehokasta ja kestävää käyttöä. Ohjaavana periaatteena ovat yhteen toimivat järjestelyt, jotka hyödyttävät tasapuolisesti kaiken kokoisia yrityksiä ja yhteiskuntaa.
Digitaaliset menettelyt arvonlisäverotuksessa ovat tarpeen, jotta myös pienten yritysten on mahdollista skaalata toimintaansa sisämarkkinoille.

3. Uudistuva teollisuus, investoinnit ja osaaminen
EU:n uuden teollisuusstrategian tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa on houkutteleva ympäristö yritysten investoinneille ja osaajille. Lisäksi sen tulee vauhdittaa digivihreää siirtymää ja luoda edellytyksiä Euroopan teknologiajohtajuudelle.
Tutkimus- ja innovaatioyhteistyö, osaaminen ja osaajat ovat olennaisen tärkeitä teollisuuden uudistumiselle ja Euroopan kilpailukyvylle. EU rahoittaa ja edistää eurooppalaisten yritysten arvoketjujen syntymistä innovaatioprosessin eri vaiheissa.

4. Tavoitteena toimivat ja avoimet markkinat

Sisämarkkinat ovat keskeisin vientimarkkinamme ja sen toimivuutta pitää entisestään kehittää. Verotuksen on oltava reilua ja yhteensopivaa muiden talousalueiden kanssa. EU:n kauppapolitiikalla tulee nykyistä paremmin taata reilun, markkinaehtoisen kilpailun edellytykset kaikilla markkinoilla.
Nykyinen komissio haluaa vahvistaa Euroopan teknologiajohtajuutta strategisesti tärkeillä alueilla. Teknologiateollisuus tekee työtä sen eteen, että EU-sääntely antaa yrityksille edellytykset uudistua ja ottaa käyttöön uutta, vähäpäästöistä teknologiaa. Tärkeintä on varmistaa edellytykset toimivalle ja reilulle kilpailulle sekä uusille innovatiivisille ja kestäville ratkaisuille.

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden viestit EU-vaaleihin 2024

Ajankohtaista tietoa EU-rahoituksesta

 

 

Mäkinen Jussi

Johtaja, EU-regulaatio
Uudistuva teollisuus