Yrityskohtainen TES on harppaus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin

bisneskokous
Yrityskohtainen työehtosopimus mahdollistaa sen, että työehdot voidaan räätälöidä yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin. Teknologiateollisuuden ainutlaatuinen TES-kone-palvelukokonaisuus auttaa yrityskohtaisen työehtosopimuksen suunnittelussa ja laatimisessa.

Yrityskohtainen  työehtosopimus on vaihtoehto valtakunnallisten yhdistysten tekemälle työehtosopimukselle. Yrityskohtaisella sopimuksella voidaan sopia laajasti asioista ja räätälöidä työehdot vastaamaan paremmin oman yrityksen ja henkilöstön tarpeita. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan työpaikalla voidaan hyödyntää jo olemassa olevia hyviä ratkaisuja.

MIKSI YRITYSKOHTAISTA TYÖEHTOSOPIMUSTA KANNATTAA HARKITA?

Kun työehdoista sovitaan lähellä työn tekemistä ja teettämistä, vastuu työpaikan tulevaisuudesta kasvaa. Toimintamallilla voidaan saavuttaa monia etuja:

  • Yrityksen ja henkilöstön yhteistyö syventää ymmärrystä sovittujen työehtojen hyödyistä (yritysTES = yhteinen etu).
  • Yrityskohtaisesti voidaan sopia mm. palkkausjärjestelmistä, palkantarkistuksista, etuuksista, säännöllisen työajan pituudesta, henkilöstön edustuksesta, paikallisen sopimisen käytännöistä ja työrauhasta. Vanhoja rakenteita voidaan uudistaa ja yksinkertaistaa.
  • Tuottavuus ja kilpailukyky paranevat. 
  • Sitoutuminen työhön, työmotivaatio ja työhyvinvointi kasvavat.
  • Työnantajabrändi ja vetovoima vahvistuvat.
  • Mahdollisten poliittisten seikkojen rooli vähenee työehdoista sovittaessa. 
  • Keskeiset kysymykset voidaan ratkaista jo sopimuksesta neuvoteltaessa ilman myöhempiä jatkoneuvotteluita.
  • Paikallisen yhteistyön lisääntyminen vahvistaa työrauhaa.

Oma TES vie paikallisen yhteistyön huipputasolle! Valtakunnalliset työehtosopimukset tarjoavat monia toisin sopimisen mahdollisuuksia, mutta yrityskohtainen TES tarjoaa enemmän. Tällainen sopimisen tapa on ennakoiva: se kannustaa molemminpuoliseen aloitteellisuuteen, jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen ja muutosvalmiuteen.

TES-KONEEN AVULLA RAKENNAT TYÖEHTOSOPIMUKSEN HELPOSTI 

Teknologiateollisuus julkaisi syyskuussa 2022 uuden TES-kone-palvelukokonaisuuden. Se on jäsenyritysten käytössä osoitteessa www.teskone.fi.

TES-koneen avulla voit suunnitella ja laatia yrityskohtaisen työehtosopimuksen. TES-kone on tarkoitettu kaikille Teknologiateollisuuden jäsenille, ja se sisältyy Teknologiateollisuuden jäsenmaksuun.

TES-kone koostuu kolmesta osiosta: 

1. Yrityskohtaisen sopimisen tietopankista löydät perustietoa yrityskohtaisesta työehtosopimisesta sekä siihen liittyviä ohjeita, oppaita ja koulutusaineistoja. Tavoitteena on, että yritykset osaavat hyödyntää yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuudet ja löytävät ratkaisuja omiin tarpeisiinsa.

2. Sopimuskoneen avulla voit tutustua laajemmin sopimisen vaihtoehtoihin, käytännön vinkkeihin, esimerkkiehtoihin ja rakentaa yrityskohtaisen työehtosopimuksen yrityksellesi keskeisistä työehdoista. Sopimuskone opastaa sinua koko prosessin ajan. Käytössäsi on kaksi vaihtoehtoista tapaa rakentaa oma työehtosopimus:

a) avoin sopimuspohja, johon valitset haluamasi sovittavat asiat ja

b) valtakunnallisiin työehtosopimuksiin perustuvat sopimuspohjat, joita voit muokata ja työstää yrityksesi tarpeita vastaavaksi. 

Kummassakin tapauksessa sopimuskone tarjoaa runsaasti esimerkkejä sopimusehtojen rakentamiseksi. Voit muokata sopimuksen ulkoasun yrityksesi ilmeen mukaiseksi.

3. Asiantuntijamme neuvovat ja sparraavat työehtosopimuksen tekemisessä. Voit pyytää kommentteja asiantuntijoiltamme joko yksittäiseen sopimuksen kohtaan tai koko sopimukseen.

TES-koneen käyttöönotto edellyttää erillisen kirjautumisen. 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA YRITYSKOHTAISESTA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA KIINNOSTUNEILLE

Haluaisitko kuulla ideoita, jakaa näkemyksiä ja päästä keskustelemaan muiden yrityskohtaista työehtosopimusta suunnittelevien tai sen jo tehneiden työnantajien edustajien kanssa?

Teknologiateollisuus ry:n järjestämä vertaisryhmätoiminta jatkuu jälleen syksyllä 2023 kesälomien jälkeen. Vertaisryhmätoiminta on suunniteltu työnantajan edustajille, joiden tarkoituksena on ryhtyä neuvottelemaan yrityskohtainen työehtosopimus tai jotka ovat jo aloittaneet oman työehtosopimuksen tekemisen.

Lisätiedot: Susanna Hernberg, 040 511 5799, susanna.hernberg@teknologiateollisuus.fi

TEKNOLOGIATEOLLISUUS TUKEE JA AUTTAA 

Alkuun pääset tutustumalla yrityskohtaisen TES-sopimisen mahdollisuuksiin sekä arvioimalla omia tarpeita ja tavoitteita. Tärkeää on ottaa myös henkilöstö jo aikaisessa vaiheessa mukaan pohtimaan, mitkä ovat tarkoituksenmukaisimmat tavat työpaikkakohtaiselle sopimiselle. Lisätietoa sopimisen mahdollisuuksista löydät TES-koneesta sekä Teknologiateollisuus ry:n kanavilta.

Teknologiateollisuus ry auttaa monin tavoin yrityksiä, jotka haluavat neuvotella yrityskohtaisista työehtosopimuksista. TES-koneen lisäksi tarjoamme jäsenyrityksille kokonaisvaltaista tukea: muun muassa tukiaineistoja, koulutusta, räätälöityä konsultointiapua ja tarvittaessa taustatukea neuvotteluiden aikana. Voit myös osallistua pienryhmissä tapahtuvaan vertaisryhmätoimintaan aiheen tiimoilta.

Tiedote TES-koneen julkistamisesta 29.09.2022

Tutustu esitteeseen Räätälöi oma TES

Katso myös video Palat kohdilleen yrityskohtaisella TESillä

Ota yhteyttä:

Johtaja Johanna Laine, 044 590 7209, johanna.laine@teknologiateollisuus.fi
Päivystys 09 1923 222 (ma-pe klo 9-16) tai lomake osoitteessa tyosuhdepaivystys.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen edustaja! Seuraathan myös sähköpostiasi, jotta saat ajankohtaiset tiedotteet ja jäsenkirjeet.