Tuotepolitiikka

Tuotepolitiikka

Tuotteille asetetaan yhä enemmän ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia. Nämä ovat suurimmaksi osaksi peräisin EU:sta. Jotta Suomessa valmistettujen tuotteiden kilpailukyky paranisi globaaleilla markkinoilla, Teknologiateollisuus seuraa ja vaikuttaa alan tuotteita koskeviin ympäristövaatimuksiin.

Tuotteisiin kohdistuvat ympäristövaatimukset ovat verrattavissa teknisiin tuotevaatimuksiin ja saattavat siten aiheuttaa tarpeettomia kaupan esteitä. Tästä johtuen myös ympäristövaatimusten harmonisointi on olennainen osa yhtenäistä tuotepolitiikkaa. Teknologiateollisuus kannattaa myös harmonisoitujen standardien käyttöä vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa muiden teknisten määräysten tapaan.

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627

Uutisia

7.7.2017

Euroopan talousalueella toimiville yrityksille tulee lisävelvoitteita, kun aine on lisätty lupamenettelyn kandidaattilistalla oleviin erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin. Velvoitteet koskevat ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

REACH-asetuksen kohta Velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä aineista tarkoittaa esineen valmistajalle tai maahantuojalle kandidaattilistan aineiden eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineiden) tunnistamisen, pitoisuuden sekä kokonaismäärän arvioimisen. Jos SVHC-aineen pitoisuus ylittää 0,1 p% on aineesta tiedotettava toimitusketjuun ja pyynnöstä myös kuluttajalle. Esineen toimittajan on tällöin annettava esineen vastaanottajalle riittävät saatavilla olevat tiedot (vähintään aineen nimi) esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Lisäksi esineen toimittajan on ilmoitettava SVHC-aineen tiedot Euroopan kemikaalivirastoon, jos tällaista ainetta on esineessä yli 0,1 p% ja sitä on esineessä vuositasolla enemmän kuin 1000kg.

ECHA on päivittänyt oppaan vastaamaan syyskuussa 2015 EU-tuomioistuimessa tehtyä päätöstä. Tämän päätöksen mukaan tunnistamis- ja tiedotusvelvollisuus enemmän kuin 0,1 p% SVHC-aineista tarkentui tuotekohtaisuudesta kuhunkin monikomponenttituotteen sisältämään esineeseen.  Päivitetty opas ”Guidance on requirements for substances in articles” on julkisesti saatavilla ECHA:n sivuilla.

Lisätietoja: Hannele Tonteri, p. 050 3006028, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

2.3.2017

ECODESIGN – Uusi työohjelma vuosille 2016-2019  - Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Uuden työsuunnitelman mukaan kaikki keskeneräiset työt saatetaan loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaikki edellisten työsuunnitelmien työt viimeistellään ja olemassa olevat säädökset uudelleenarvioidaan. Esimerkkejä alamme tuotteista, joihin tämä työ liittyy ovat mm. moottorit, puhaltimet, kompressorit, työstökoneet ja lämmityslaitteet.

Sen lisäksi työsuunnitelmaan lisätään uusia tuoteryhmiä. Uudessa työohjelmassa on esitetty 7:n uuden tuoteryhmän lisäystä ecodesigniin piiriin. Lisäksi 3:lle ICT:hen liittyvälle tuoteryhmälle tehdään arvio, lisätäänkö ne tähän työohjelmaan. Tuoteryhmät ovat seuraavat:

 • Building Automation and Control Systems (rakennusautomaatio ja säätö)
 • Electric kettles (vedenkeittimet)
 • Hand dryers (käsienkuivaamislaitteet)
 • Lifts (hissit)
 • Solarpanels and inverters (aurinkopaneelit ja invertterit)
 • Refrigerated containers (kylmäkuljetuskontit)
 • High-pressure cleaners (korkeapainepesurit)

ICT tuoteryhmät ovat:

 • Gateways (home network equipment) (kotitalouksien verkkolaitteet)
 • Mobile/smart phones (matka- ja älypuhelimet)
 • Base stations (tukiasemat)

Työurakka on melkoinen. Uusia ja keskeneräisiä tuoteryhmiä on melkoisesti. Tämä osaltaan uhkaa taas viivästyttää säädösten valmistumista ja niiden toimeenpanoa. Yritysten aktiivinen osallistuminen säädösten valmistelutyöhön tarvitaan.

Myös materiaalitehokkuusvaatimusten, kuten tuotteen kestävyyden, korjattavuuden tai kierrätettävyyden, mukaan ottamien sekä uusissa että olemassa olevissa säädöksissä huolestuttaa. Resurssitehokkuuden vaatimusten toimeenpano eroaa energiatehokkuuden toimeenpanosta: yleisiä menetelmiä ja standardeja resurssitehokkuuden hyötyjen arvioimiselle ei vielä ole ja niitä on vaikea kehittää. Komissio on antanut standardointimandaatin CEN/CENELECille tuottaa horisontaaleja standardeja materiaalitehokkuuden todentamisen tueksi. Tämä työ on aloitettu TC10 alaisuudessa kuudessa työryhmässä.

Lisätietoja: carina.wiik@teknologiateollisuus.fi

Uusi työohjelma: WP3 työohjelma (pdf)

 

1.12.2016

Ecodesign - Uusi työohjelma vuosille 2016-2019 julkaistu

Työsuunnitelmassa viimeistellään kaikki edellisten työsuunnitelmien keskeneräiset työt ja uudelleenarvioidaan olemassa olevat säädökset. Sen lisäksi lisätään työsuunnitelmaan uusia tuoteryhmiä. Uudessa työohjelmassa on esitetty 7:n uuden tuoteryhmän lisäystä ecodesigniin piiriin, lisäksi 3 ICT:hen liittyvälle tuoteryhmänlle tehdään arvio, jos niitä vielä listätään tähän työohjelmaan. Tuoteryhmät ovat seuraavat:

 • Building Automation and Control Systems (talotekniikan ohjausjärjestelmät)
 • Electric kettles (vedenkeittimet)
 • Hand dryers (käsikuivurit)
 • Lifts (hissit)
 • Solarpanels and inverters (aurinkopanelit ja invertterit)
 • Refrigerated containers (kylmäkontit)
 • High-pressure cleaners (suurpainepesurit)

ICT tuoteryhmät ovart:

 • Gateways (home network equipment) (kotikäyttöön tarkoitetut yhdyskäytävät)
 • Mobile/smart phones (matka- ja älypuhelimet)
 • Base stations (tukiasemat)

Työurakka on melkoinen. Uusia ja keskeneräisiä tuoteryhmiä on melkoisesti ja lisää huomattavasti kaikkien mukanaolevien tahojen työpanosta. Tämä osaltaan uhkaa taas viivästyttää säädösten valmistumista ja niiden toimeenpanoa.

Myös materiaalitehokkuusvaatimusten, kuten tuotteen kestävyyden, korjattavuuden tai kierrätettävyyden, mukaan ottamien sekä uusissa että olemassa olevissa säädöksissä huolestuttaa. Resurssitehokkuuden vaatimusten toimeenpano eroaa energiatehokkuuden toimeenpanosta: yleisiä menetelmiä ja standardeja resurssitehokkuuden hyötyjen arvioimiselle ei vielä ole ja niitä on vaikea kehittää.

Uusi työohjelma:WP3 työohjelma

 

28.5.2015

RoHS - mitä uutta juuri nyt?

Nyt suomen RoHS-laista on saatavana englanninkielinen käännös!

Lisätietoa katso finnlex.

 

Seuraa RoHS poikkeusten muutoksia ja osallistu konsultaatioihin.

RoHsissa käyttötarkoituksien myönnetyt poikkeukset ovat määräaikaisia, ja ne joko uusitan tai ne loppuvat määräajan mennessä. Jatkuvasti arvioidaan olemassa olevia taikka uusia poikkeuksia, joista järjestetään kuulemisia.

Ajankohtaiset poikkeukset

Tällä hetkellä on menossa kuuden poikkeuksen arvioinnit ja niitä voidaan kommentoida 19. kesäkuuta asti. Käsiteltävät poikkeukset ovat:

 • Exemption renewal request 9bLead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors, with a stated electrical power input of only 9 kW or lower for the HVACR industry" with requested expiry date three years after the publication of the amended RoHS Annex

 • Exemption renewal request 13a “Lead in white glasses used for optical applications”

 • Exemption renewal request 13b “Cadmium and Lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards”

 • Exemption request 2015-1Lead in thin film electronic sensor elements such as pyroelectric sensors or piezoelectric sensors”

 • Exemption request 2015-2Lead in high voltage cables and cable assemblies for a rated voltage higher than 250kV DC, containing up to 4% lead by weight” (for industrial monitoring and control instruments, Annex IV)

 • Exemption request 2015-3 “Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as phototherapy lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) (Annex IV)

Lisätietoa näistä kuulemisista löydät tästä: http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=220

HUOM!

Parlamentti hylkäsi säädösehdotuksen, joka olisi jatkanut poikkeus 39 sekä sisältänyt uuden poikkeuksen 39. Poikkeukset koskevat kadmiumin käyttöä (cadmium in illumination and display lighting applications). Komissio joutuu nyt uudelleenarvioimman ko. poikkeukset ja tekemään uuden päätöksen.

 

Kiinnostaako Kiinan RoHS?

China RoHS- uusi draft versio julkaistu (katso lisätietoa tästä). Kuuleminen päättyy 17 kesäkuuta ja muutoksia esitetään mm. soveltamisalaan, lista tuotteista joiden tulee täyttää vaatimukset  = " The Catalog" sekä säädökseen liityviin standardeihin.

 

 

28.1.2015

Neljä uutta ainetta sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien RoHS-rajoitusten piiriin

Vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan RoHS-direktiivin (Restriction of Hazardous Substances) liitteen II aineluetteloon on tarkoitus lisätä neljä ftalaattia. Rajoitusten piiriin kuuluvien aineiden määrä laajenee kymmeneen. Uudet aineet ovat

 • DEHP, bis (2-etyyliheksyyli)ftalaaatti

 • BBP, butyylibentsyyliftalaatti

 • DBP, dibutyyliftalaatti

 • DIBP, di-isobutyyliftalaatti.

Näiden aineiden sallittu enimmäispitoisuus homogeenisessä aineessa on 0,1 paino-%.

Rajoitukset astuvat voimaan 22.7.2019 kaikille sähkö ja elektroniikkalaitteille lukuun ottamatta terveydenhuollon laitteita sekä mittaus- ja valvontalaitteita, joille rajoitus astuu voimaan 22.7.2021.

Kiellettyjä aineita saattaa olla sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Ftalaatteja käytetään mm. muovien pehmentiminä, joustavissa PVCkaapeleissa ja -johdoissa. Mutta niitä voi esiintyä myös laitteiden muissa muoviosissa sekä elektronisissa komponenteissa.

 

Reagoi ajoissa!

Tarkista sisältävätkö valmistamanne sähkö- ja elektroniikkatuotteet näitä ftalaatteja ja korvaa ne ajoissa sallituilla aineilla.

Rajoituksen voimaantulon jälkeen kaikkien markkinoille saatettavien tuotteiden tulee olla vaatimusten mukaisia eivätkä ne saa sisältää ko. aineita.

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 717 3627

 

10.11.2014

Avoin konsultaatio kahdelle uudelle RoHS poikkeukselle

Kuuleminen on avoin aikavälillä 31.10.2014 - 09.01.2015, koskien seuraavia poikkeuksia:

 • Exemption request 2014-1  “Cadmium Anodes in Hersch cells for high-sensitivity oxygen sensors.”
 • Exemption request 2014-2  “Lead in solders used to make electrical connections to temperature measurement sensors designed to be used periodically at temperature below -150C.”

Lisätietoa sekä toimintaohjeet löytävät tästä: http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=217

Tuotesuunnittelun merkitys kiertotaloudessa

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Kiertotaloudessa lisäarvo syntyy pääasiassa uusien liiketoiminta- ja hinnoittelumallien sekä uudelleenvalmistuksen ja modulaarisen valmistuksen kautta. Kiertotaloudessa koneet ja laitteet suunnitellaan siten, että niitä voidaan huoltaa, korjata, valmistaa uudelleen ja myydä eteenpäin yhden tai useamman kerran sekä helposti kierrättää.

Tätä kautta kiertotalous vaikuttaa myös teknologiayritysten tuotesuunnitteluun.

Komissio on parhaillaan laatimassa uutta kiertotalouspakettia. Se on laajempi ja ottaa huomioon kaikki vaiheet suunnittelusta elinkaaren loppuun asti. Tässä yhteydessä nähdään potentiaalia myös tuotepolitiikan puolella, ja erilaisia ehdotuksia toimenpiteiksi on hahmoteltu. Mahdollisia alueita toimenpiteiden kohteiksi ovat:

 • kierrätettävyys (ml. helposti purettavat osat/materiaalit)
 • tuotteiden/komponenttien uudelleenkäyttö
 • tuotteiden korjattavuus (ml. varaosien saatavuus)
 • tuotteiden pitkäkestoisuus (ml. tuotteen elinikä, pidennetty takuu)
 • uudelleenvalmistettavuus
 • tuotteiden päivitettävyys ja kunnostettavuus
 • kierrätys- ja kriittiset raaka-aineet
 • materiaalikoostumukset.

Ole mukana vaikuttamassa - osallistu komission sidosryhmäkuulemiseen

Kiertotalous on korkealla EU-komission agendalla. Komissio julkisti 20.5.2015 konsultaation liittyen uudistettuun kiertotalous-pakettiin. Konsultaatio loppuu 20. elokuuta. Uusissa linjauksissa korostuu jätepuolen ohella tuotteiden koko elinkaaren huomioiminen. Uudelleenkäyttö ja -valmistus tulevat korostumaan entisestään. Juuri nyt on oikea hetki ottaa kiertotalous haltuun ja arvioida sen vaikutuksia oman yrityksen tuotepolitiikkaan.

Kaikki, myös yritykset, voivat ottaa osaa komissioon sidosryhmäkuulemiseen, joka löytyy täältä.

Kuva: Ciclar Economy - a industrial system that is restorative and regenerative by design (Ellen Macarthur founation 2015)

Tuotteiden minimivaatimukset

Ecodesign-direktiivi, suomeksi tuotteiden ekosuunnittelu, asettaa energiaan liittyville tuotteille energiankulutukseen liittyviä raja-arvoja. Vaatimukset koskevat erityisesti tuotteiden materiaalisisältöä, energiatehokkuutta  ja kierrätettävyyden parantamista.

Tuotteiden vaatimukset annetaan komission asetuksina, jolloin ne tulevat sellaisenaan voimaan ilman erillistä kansallista toimeenpanoa. Tuotteen vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi yhdenmukaistettuja standardeja.

Puitedirektiivin (2009/125/EY) nojalla asetetaan tuote- tai tuoteryhmäkohtaisia minimivaatimuksia energiaan liittyville tuotteille. Ekosuunnitteluvaatimukset kohdistuvat tuotesuunnitteluun ja ympäristövaikutusten huomioimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan.

Ecodesign-direktiivi on myös harmonisointidirektiivi, eli EU:n jäsenmaat eivät kansallisessa toimeenpanossa voi poiketa sen vaatimuksista. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa direktiivin kansallisen toimeenpanon valmistelusta eli siihen liittyvistä laista ja sen muutoksista.

Kansallinen toimeenpano:

 • Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008)
 • Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (1009/2010)
 • Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista (1043/2010)

Ecodesignilla on liityntäpintoja myös muuhun tuotteisiin liittyviin säädöksiin, kuten energiamerkintään, ympäristömerkkeihin sekä vihreisiin julkisiin hankintoihin, rakennusten energiatehokkuuteen sekä jätelainsäädäntöön ja haitallisiin aineisiin.

Komission Ecodesign-sivut:

 • Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta: DG ENTER
 • Energiatehokkuus: DG ENER

Viranomaisten Ecodesign-sivut:

Direktiivi

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunumi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627

Katso myös:

Tuotteiden ekosuunnittelu ja energiamerkintä

Tuoteryhmäkohtaiset säädökset

Tuoteryhmäkohtaisten säädösten toimeenpanoprosessin päävaiheet:

 1. Komissio laatii työsuunnitelman (Working Plan)
 2. Komissio teettää tuotteen/tuoteryhmän teknisen taustaselvityksen (Study, Lot)
 3. Komissio laatii toimenpanoehdotuksen (IM= Implementing Measure) ja arvioi sen vaikutuksia (Impact Assessment). Ehdotus käsitellään ja kommentoidaan kuulemisfoorumissa (Consultation Forum), jonka jälkeen komissio laatii asetusehdotuksen, ottaen huomioon saadut kommentit.
 4. Sääntelykomitea (Regulatory Committee) käsittelee ja hyväksyy toimenpanosäädöksen
 5. Alustava säädös tarkistetaan parlamentin ja ministerineuvoston toimesta 3 kuukauden aikana

Hyväksytty asetus julkaistaan virallisessa lehdessä (Official Journal).

Tuotteiden ekosuunnitteluvaatimukset annetaan komission asetuksina, jolloin ei vaadita erillistä toimeenpanoa. Asetukset astuvat sellaisinaan voimaan, joko heti tai siirtymäajan jälkeen. Tuotteiden minimivaatimusten toimeenpanoprosessi sisältää monta eri vaihetta ja sen kesto on keskimäärin 4-5 vuotta. Vaatimusten toimeenpanoprosessi on esitetty tarkemmin kuvassa.

Vaikuttamismahdollisuudet ovat suurimmat selvitysvaiheessa ja pienenevät huomattavasti toimeenpanovaiheessa.

Viranomaisten työnjako 1.1.2014 alkaen:

Tuoteryhmien säädösvalmistelua voi seurata seuraavista lähteistä:

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunumi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627

 

Tuotteiden energiamerkintä

Energiamerkintää säätelevällä asetuksella (EU) 2017/1369 asetetaan tuote tai tuoteryhmäkohtaisia merkintävaatimuksia energiaan liittyville tuotteille.

Säädöksissä lähtökohtana on luokitus A-G. Mainonnassa tulee, energia- tai hintatietojen yhteydessä, mainita myös tuotteen energiatehokkuusluokka. Tuotesäädökset annetaan komission delegoimina asetuksina, ja tulevat sellaisenaan voimaan kaikissa jäsenmaissa.

Merkintävaatimuksia annetaan lähinnä kuluttajatuotteille, mutta niitä voidaan myös kohdistaa ammattikäytössä oleviin tuotteisiin. Direktiivin mukaan julkisissa hankinnoissa on pyrittävä hankkimaan ainoastaan tuotteita, jotka kuuluvat parhaimpaan energiatehokkuusluokkaan.

Kaikki tuotteet, joille on annettu energiamerkki tulee 1.1.2019 alkaen rekisteröityä energiamerkintätietokantaan EPREL. EPREL-tuotetietokantaan pääsee osoitteesta: https://energy-label.ec.europa.eu/. Tuotetietokantaan kirjautuminen edellyttää EU Login-tunnusten rekisteröintiä. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä komission asiakastukeen osoitteeseen: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Lisätietoa energiamerkinnästä:

Energiaviraston ylläpitämä verkkosivu: Ekosunnitteluinfo

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunumi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627

Haitalliset aineet sähkö- ja elektroniikkatuotteissa

RoHS-direktiivi (2011/65/EU) rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä kaikissa sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Tietoja direktiivistä ja sen toimeenpanosta muun muassa opastavia dokumentteja löytyy komission sivuilta.

Ainerajoitukset koskevat:

 • kadmium, Cd
 • lyijy, Pb
 • elohopea, Hg
 • kuudenarvoinen kromi, Cr6+
 • polybromatut bifenyylit, PBB
 • polybromatut difenyylieetterit, PBDE
 • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
 • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
 • dibutyyliftalaatti, DBP
 • di-isobutyyliftalaatti, DIBP

Komissio tarkastelee direktiiviä uudelleen viimeistään 22. heinäkuuta vuonna 2021 ja esittää mahdolliset lainsäädäntömuutokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ainerajoitukset

Ainerajoitukset uusissa tuotteissa astuvat voimaan tuoteryhmän mukaan:

Suuret kodinkoneet 1.7.2006
Pienet kodinkoneet 1.7.2006
Tieto- ja teletekniset laitteet 1.7.2006
Kuluttajaelektroniikka 1.7.2006
Valaistuslaitteet 1.7.2006
Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 1.7.2006
Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 1.7.2006
Lääkinnälliset laitteet 22.7.2014
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 22.7.2016
Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2014
Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2017
Automaatit 1.7.2006
Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet 22.7.2019

 

Laitteeseen kiinnitetty CE-merkki osoittaa, että se on RoHS-vaatimusten mukainen.

Direktiivin asettamat rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti, niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitteluun, tuotantoon, testaukseen ja laadunhallintaan sekä tiedonhallintaan koko toimitusketjussa. Markkinavalvonnasta vastaa Tukes ja Valvira.

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunumi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627

Kansallisia linkkejä:

Kemikaalilait osana lainsäädäntöä

Euroopan kemikaaliasetus REACH asettaa vaatimuksia tuotteiden ainesisällöille. Toiminnanharjoittajan on hyvä tutustua REACH liitteen XVII sisältämiin ainerajoituksiin: Kemikaalien käytön rajoitukset tuotteissa ja tuotannossa 

Kandidaattilistan aineet eli erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)(*): Kandidaattilistaa päivitetään kahdesti vuodessa. Erityistä huolta aiheuttavista aineista tulee valmistajan tai maahantuojan tiedottaa toimitusketjuun ja pyynnöstä kuluttajille, kun pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia (p-%). Jos lisäksi vuotuinen määrä ylittää 1 tonnin, tulee tehdä ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon. ECHA on julkaissut oppaan Guidance on requirements for substances in articles , joka on tarkoitettu auttamaan yrityksia hoitamaan REACHin tätä aineet esineissä velvoitetta. 

Teknologiateollisuuden laatima kyselykirjepohja lähetettäväksi toimitusketjun yrityksille, REACH-kirje  jaREACH-letter, tietojen kerääämiseksi erityistä huolta aiheutavista aineista (SVHC-aineista) toimitusketjussa.

REACH liitteen XIV Luvanvaraisia aineita ei saa käyttää ilman erikseen Euroopan kemikaalivirastosta haettua lupaa. Näitä aineita sisältäviä esineitä saa tuoda EU:n ulkopuolelta.

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että jo siinä vaiheessa, kun ainetta ollaan valitsemassa SVHC-listalle, tulee arvioida aineen käytön riski. Valinnan ei tule perustua yksinomaan CLP-luokitukseen.

SVHC-aineet eivät saa olla automaatti luvanvaraiseksi tulemiseen vaan sieltä pitää arvioinnin jälkeen viedä aineita myös rajoitettujen aineiden luetteloon (REACH liite XVII). Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun aineen käytön riskit liittyvät tiettyihin käyttötapoihin tai prosesseihin.

Lisätietoja:

Hannele Tonteri, asiantuntija
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 050 3006028

Katso myös:

(*) kandidaattilistan aiheet, SVHC-aineet, engl. Substances of Very High Concern

Muut ympäristövaatimukset

Ympäristövaatimuksia ovat muun muassa tuotteen ympäristöjalanjälki, paristoille ja akuille asetetut vaatimukset, tuotteiden vapaaehtoiset ympäristömerkinnät sekä vihreät julkiset hankinnat.

Product Environmental Footprint (PEF)
- Tuotteen ympäristöjalanjälki

Komissio antoi tiedonannon "Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille" huhtikuussa 2013. Ehdotuksessa esitetään kaksi menetelmää ympäristötehokkuuden mittaamiseksi: tuotteen ympäristöjalanjälki (Product Environmental Footprint, PEF) ja organisaation ympäristöjalanjälki (Organisation Environmental Footprint, OEF). Komissio suosittelee näiden menetelmien vapaaehtoista käyttöä jäsenvaltioille, yrityksille, yksityisille organisaatioille ja rahoitusyhteisölle.

Tällä hetkellä on käynnissä kolmivuotinen testijakso, jonka tavoitteena on testata komission laatimat menetelmät sekä määritellä valituille tuoteryhmille niiden tuoteryhmäsäännöt (PEFCR = Product Environmental Category Rules).

Testijaksolla Teknologiateollisuutta kiinnostavat erityisesti seuraavat pilotit:

 • Paristot ja akut
 • Vesiputket (kuuma ja kylmä vesi)
 • IT laitteet
 • Metallilevyt
 • Aurinkosähkön tuottaminen
 • Häiriötön sähkön syöttö (UPS)

Paristoille ja akuille asetetut vaatimukset

Direktiivin (2006/66/EY) tavoitteena on kieltää vaarallisia aineita (elohopea ja kadmium) sisältävien paristojen ja akkujen saattaminen markkinoille sekä edistää niiden keräystä ja kierrätystä.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kaikentyyppiset paristot ja akut, riippumatta siitä, milloin ne on saatettu markkinoille. Tuottaja on se, joka saattaa paristoja tai akkuja (mukaan lukien ajoneuvoihin ja laitteisiin sisältyvät paristot ja akut) markkinoille ensimmäistä kertaa kyseisen jäsenvaltion alueella.

Kansallisesti direktiivi on toimeenpantu valtioneuvoston asetuksella paristoista ja akuista (422/2008) sekä sen muuttamisesta (668/2009). Direktiivin valvonnasta vastaa TukesEuroopan Komission sivuilta löytyy lisätietoa paristojen lainsäädännöstä ja Ympäristöhallinnon sivuilta paristojen ja akkujen tuottajavastuusta.

Ympäristömerkinnät ja julkiset hankinnat

 

Lisätietoja:

Carina Wiik, asiantuntija, Kestävä kehitys
etunumi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 717 3627