Hallitus ja työryhmät

Hallitus ja työryhmät

Puheenjohtaja

 • Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy

Varapuheenjohtajat

 • Toimitusjohtaja Pekka Vauramo, Metso Outotec Oyj
 • Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj

Työvaliokunnan muut jäsenet

 • Hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, Nokia Oyj
 • Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, Kone Oyj
 • Toimitusjohtaja Olavi Huhtala, SSAB Europe
 • Toimitusjohtaja Simo Leisti, Fujitsu Finland Oy
 • Varatoimitusjohtaja Tapani Pulli, Meyer Turku Oy
 • Toimitusjohtaja Markku Varis, Sweco Finland Oy

Työryhmät 

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen alaisuudessa toimii kuusi hallituksen nimeämää työryhmää.

Yrittäjävaliokunta

Teknologiateollisuuden jäsenistä yli 90 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta liitossa edustaa yrittäjävaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtaja.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä:

 • syyskokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, jäseniksi ja varajäseniksi erovuoroisten ja kesken toimikautensa eronneiden tilalle sekä tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tai tilintarkastusyhteisöksi
 • syyskokoukselle ehdotus liiton edustajiksi ja varaedustajiksi Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n edustajistoon
 • kevätkokoukselle ehdotus vaalivaliokunnan jäseniksi erovuoroisten sekä kesken toimikautensa eronneiden tilalle
 • hallitukselle ehdotus sen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja työvaliokunnan jäseniksi
 • hallitukselle ehdotus jäsenten valitsemiseksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksesta eronneiden, ja joka kolmas vuosi uuden hallituksen valitsemisesta erovuoroisen tilalle
 • Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n vaalivaliokunnalle ehdotus liiton edustajiksi sen hallitukseen, hallituksen työvaliokuntaan ja vaalivaliokuntaan.

Vaalivaliokunta 2020:

Puheenjohtaja:

 • Risto Siilasmaa, F-Secure Oyj

Jäsenet:

 • Kimmo Alkio, TietoEVRY
 • Aaro Cantell, Normet Oy
 • Päivi Leiwo, Oilon Oy
 • Harri Sjöholm, Robit Oyj
 • Nanna Hietala, MSK Group Oy
 • Kai Seikku, Okmetic Oy
 • Tarja Takki-Halttunen, Halton Oy
 • Markku Waris, Sweco Finland Oy