Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

shutterstock_361872065.jpg
Teknologiateollisuus on paitsi Suomen tärkein vientiala, myös maailman huippua esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden, palveluiden ja käytäntöjen edistämisessä.

1. Hyvinvointia Suomelle

Suomi elää viennistä ja teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala. Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 338 000 ihmistä ja välillisesti noin 720 000 ihmistä. Yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla kustannetaan julkisen sektorin palvelut.

2. Kestävä tulevaisuus

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä, toimintatapoja, laitteita ja palveluita.

Yrityksissä tehdään ilmastotekoja päivittäin osana tuotteiden ja materiaalien elinkaariajattelua.

Teknologiateollisuus on sitoutunut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen. Olemme sitoutuneet Suomen hallitusohjelman mukaiseen Hiilineutraali Suomi vuonna 2035 -tavoitteeseen.

3. Osaava Suomi menestyy

Suomi on vuosikymmeniä ollut osaamisen kärkimaa. Osaamiseen kannattaa panostaa, sillä se, innovaatiokyky ja ketteryys pitävät meidät kilpailukykyisinä maailmalla. Teknologian kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä myös koulutusta. Kyky jatkuvaan oppimiseen on yksi tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä. Muutos luo koulutusjärjestelmälle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.

Miten varmistamme, että Suomi pysyy osaamisen kärkimaana? Pitämällä huolta laadukkaasta koulutusjärjestelmästä, elinikäisestä oppimisesta ja sujuvasta työhön johtavasta maahanmuutosta.

4. Kehittämällä huipulle

Kalliiden kustannusten Suomi ei pärjää maailmalla pelkillä bulkkituotteilla. On satsattava laatuun, sillä vain laatu pitää Suomen maailmankartalla.

Globaalit megatrendit eli yhteiskunnan digitalisoituminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja resurssien niukkuus lisäävät korkean teknologian kysyntää. Innovaatioiden avulla pystymme ratkaisemaan ihmiskunnan suurimmat haasteet.

Suomalainen teknologia on maailman huippua.

Suomen korkea koulutustaso, julkisen vallan tutkimusrahoitus ja omaa kansallista osaamista korostava tiede- ja teknologiapolitiikka ovat luoneet perustan korkean teknologian menestystarinalle. Innovaatiot ovat avain Suomen kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia.

5. Tekno <3 digi

Digitalisaatio mullistaa maailman. Monista yhteiskunnan suurista muutoksista – ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä ja globalisaatiosta – selvitään, kun osaamme valjastaa datan palvelemaan meitä. Suomen talouden kasvumahdollisuudet riippuvat digitalisaatiosta ja kyvystä hyödyntää laajasti tekoälyä. Tieto ja kyky hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä.

6. Mahdollisuuksien maailmaa rakentamassa

Teknologiateollisuus työllistää suoraan noin 338 000 ihmistä Suomessa.

"Teknologia on insinöörien ala", sanotaan. Se on sitäkin, ja paljon muuta. Teknologiayritysten monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan hyvin erilaista ja eritasoista osaamista muun muassa teknologian, tuotannon, tuotesuunnittelun, talouden, hallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja ympäristövastuullisuuden saralta.

Teknologiayrityksissä pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme. Rekrytoitavista noin 60 prosentilla on korkeakoulututkinto ja lopuilla ammatillinen tutkinto.

7. Uudistuva teknologiateollisuus

Teknologiateollisuudessa on käynnissä rakennemuutos, jonka keskeisiä vauhdittajia ovat digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Korkean osaamisen suomalaisyrityksille muutos tarjoaa upean mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Vain uudistumalla, kasvamalla ja kansainvälistymällä yritykset voivat rakentaa hyvinvoinnin perustaa.

Teknologiayrityksillä ja Suomella on kohtalonyhteys – kun yritykset menestyvät, Suomikin menestyy.

Suomalaisella teknologiateollisuudella on kaikki edellytykset menestyä ja luoda hyvinvointia Suomessa myös jatkossa: meillä on:

  • hyvät ja pitkät teolliset perinteet
  • innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä
  • osaavia ihmisiä
  • huipputeknologiaa
  • digi- ja tekoälyosaamista.