Tasa-arvoinen työyhteisö

naisia toimistossa
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteellinen edistäminen hyödyttää sekä yritystä että sen henkilöstöä.

Kun työyhteisö koetaan tasa-arvoiseksi, yhteistyösuhteet, vuorovaikutus ja työilmapiiri parantuvat. Tämä lisää työmotivaatiota ja tuottavuutta. Kun myönteinen työnantajakuva vahvistuu, yritys saa etua myös osaavan henkilöstön rekrytoinnissa.

Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuvat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin.

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistäville työpaikoille tulee lisäksi laatia tasa-arvosuunnitelma.

Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.

Tietoa ja työkaluja tasa-arvon edistämiseen työpaikalla löydät Tasa-arvoisesti uralle -hankkeen kotisivulta.