Julkiset hankinnat - enemmän vähemmällä

Silta
Joustavammilla menettelyillä ja fiksulla ostamisella parannetaan julkisten hankintojen laatua ja säästetään rahaa. Samalla nostetaan Suomi innovatiivisten julkisten palvelujen maailman kärkeen.

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa 35 miljardilla eurolla vuodessa. Ostamalla fiksummin saamme rahalle enemmän vastinetta ja säästämme julkisissa menoissa tekemättä leikkauksia. Hankintalainsäädäntö voi lisätä kilpailua ja siten tuottaa säästöjä julkiseen talouteen parantuneena laatuna ja edullisempina hintoina.

Innovaatiokumppanuus mahdollistaa kasvun. Innovaatiokumppanuudella halutaan lisätä julkisten hankintojen innovatiivisuutta ja madaltaa kynnystä t&k-hankinnoille. Julkiselle sektorille innovaatiohankinta voi antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kulkea julkisten palveluiden kehityksen kärjessä ja tehdä enemmän entistä pienemmillä resursseilla. 

Edistetään laatuun, innovatiivisuuteen ja elinkaarikestävyyteen kannustavia julkisia hankintoja. Suomeen tulee julkisia hankintoja ja kokeilukulttuuria hyödyntäen luoda edelläkävijämarkkinoita uusien kasvualojen ja teknologiakehityksen edistämiseksi. Innovatiivisiin hankintoihin tulee kytkeä tutkimusrahoitus, joka jakaa riskiä uusissa hankkeissa.

Panostetaan osaamiseen. Hallituksen vuonna 2017 perustaman KEINO-osaamiskeskuksen tulee kouluttaa innovatiivisten ja innovaatiot mahdollistavien hankintojen tekemiseen. Julkisia hankintoja hyödynnetään uusien innovaatioiden kehittämiseksi lisäämällä merkittävästi hankintayksiköille suunnattavaa koulutusta ja kehittämällä edelleen innovatiivisten hankintojen menetelmiä ja toimintatapoja.

Julkisia hankintoja on käytettävä tavoitteellisesti kestävän kehityksen edistämiseen. Hankintakriteereissä on painotettava laatua, innovatiivisuutta, elinkaaritaloudellisuutta ja vähähiilisten tuotteiden ja ratkaisujen käyttöä.