Tietoa rahoituksesta

Rahoitus
Osiosta löydät rahoitukseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA 

Suomi saa EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä RRF:stä noin € 2,1 miljardia. Lopullinen saanto tarkentuu vuoden 2023 aikana talouden kehityksen pohjalta. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen 31.8.2026 mennessä.

Noin puolet Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta kohdistuu TEMin hallinnonalan toimenpiteisiin. Rahoitus jakautuu neljän painopistealueen kesken seuraavasti:

 • Vihreä siirtymä - € 822 milj.
 • Digitalisaatio - € 217 milj.
 • Työllisyys ja osaaminen - € 636 milj.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut - € 400 milj.

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta noin 500 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021–2023 välillä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tulevaisuuden energiaratkaisuihin on varattu investointitukiin yhteensä 520 miljoonaa euroa. TEM teki lokakuussa 2022 ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset tukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 milj. euroa. Lisäpäätöksiä odotetaan vielä tämän vuoden aikana.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on avoinna seuraavat Business Finlandin haut:

 • Veturiyritysten kumppanuushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille;
 • Vähähiilinen rakennettu ympäristö innovaatiorahoitushaku

Lisätietoja hauista löydät täältä: https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma

Tietoa muiden EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien tarjoamista mahdollisuuksista Suomessa ja sisämarkkinoilla toimiville yrityksille löydät täältä:

https://www.marketopportunities.fi/home?page=3&query=RRF

Lisätietoa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmista ja niiden toteutuksesta löydät myös täältä:

https://tem.fi/kestavan-kasvun-ohjelma-tyo-ja-elinkeinoministerion-hallinnonalalla

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en

 

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelma on vuosina 2021 – 2027 toteutettava tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 95 miljardia euroa. Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Työohjelmat vuosille 2023-24, joissa on kuvattu tulevia rahoitushakuja, on nyt hyväksytty ja ne löytyvät komission nettisivuilta tästä linkistä. Useita Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on avattu. Lisätietoa hauista löydät komission hakuportaalista tästä linkistä. Business Finland järjestää kevään 2023 aikana useita koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Myös EU:n komissio järjestää ohjelmaa koskevia koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Ohjelmasta rahoitetaan myös Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) toimintaa. Se tarjoaa tukea pääasiassa pk-yritysten nopeaan skaalaukseen ja kansainvälistämiseen korkeatasoisesta teknologiatutkimuksesta innovatiivisten teknologiasovellusten hyödyntämiseen. 
 

Innovaatiorahasto

EU:n Innovaatiorahasto tukee vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta seuraavilla alueilla:

 • uusiutuva energia
 • energian varastointi
 • CCUS
 • energiaintensiivinen teollisuus.

Innovaatiorahasto tukee hankkeita, jotka sijoittuvat tki-toiminnan ja investointivalmiuden välimaastoon. Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosien 2020-2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta - suuruusluokaksi on arvioitu n. 38 miljardia euroa. Innovaatiorahaston kolmas suurten hankkeiden haku (CAPEX > € 7,5 milj.) on auki 16.3.2023 asti ja jaossa on yhteensä €3 mrd. Myös pienempien hankkeiden (CAPEX < € 7,5 milj.) kolmas haku avattaneen vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa innovaatiorahastosta, aikaisempien hakukierrosten tuloksista ja uusien hakujen painopisteistä löydät komission sivuilta tästä linkistä.

 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan laajuista yhteiskunnan digitaalista muutosta täydentäen muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavia toimenpiteitä. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2027 saakka ja sen aikana on jaossa yli 7 miljardia euroa. Ohjelman painopisteitä ovat:

 • kyberturvallisuus ja luottamus;
 • suurteholaskenta;
 • tekoäly;
 • edistyneet digitaaliset taidot;
 • digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteensopivuus.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat tärkeä osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Paikalliset innovaatiokeskittymät tarjoavat tukevat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota. Ne auttavat yrityksiä sekä julkista sektoria tarjoamalla asiantuntija-apua, testauspalveluita ja koulutusta. Komission tavoitteena on, että digitaaliset innovaatiokeskittymät tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta toimijat voisivat hyödyntää alan asiantuntijoita myös rajojen yli.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat löytyvät seuraavista linkeistä:

Tietoa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avoinna olevista hauista löydät tästä linkistä sekä ohjelman hakuportaalista. Rahoitusta on haussa muun muassa seuraaviin teemoihin: data-avaruudet, tekoäly, digitaaliset tuotantoteknologiat, kestävyys, digitaalinen osaaminen sekä tietoturvaan. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat vuosille 2023–2024 ovat valmisteilla.

EU:n LIFE-ohjelma

Rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

 

Vihreän siirtymän rahoitus eri EU-maissa

https://www.greenrecoverytracker.org

 

Mistä lisätietoa:

EU Funding Playbook

Tutustu EU-rahoituksen playbookiin

EU Funding Playbook on Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Energiateollisuuden tuottama EU-rahoituksen hakuopas yrityksille. Sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Hakuopasta päivitetään ja kehitetään saamamme palautteen pohjalta.

 

EU-verkosto-pelikirja

Tutustu EU-verkosto-pelikirjaan.

Eurooppalaiset verkostot avaavat kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuksia vaikuttaa niitä koskevaan EU-sääntelyyn, rahoitukseen ja yhteistyön muotoihin. Kansainväliset verkostot ovat usein apuna myös EU-rahoituksen saamisessa. EU-verkosto-pelikirja on kansallisessa Tekoäly 4.0 -ohjelmassa työstetty opas, jonka tavoitteena on antaa vinkkejä ja opastaa suomalaisia toimijoita keskeisimpien digitalisaatio-alan verkostojen ja yhteistyökumppanien löytämisessä ja oman vaikuttavuuden lisäämisessä, sekä tukea EU-rahoituksen täysimääräistä hyödyntämistä ja yhteiseurooppalaisiin TKI- ja investointihankkeisiin osallistumista.

 

EU Green Deal Office

EU Green Deal Office auttaa yrityksiä ymmärtämään EU Green Dealin toimialavaikutukset ja tunnistamaan avautuvat rahoitusmahdollisuudet.

 

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu

www.eurahoitusneuvonta.fi

Lisätietoa:
Mervi Karikorpi, 040 741 9801