Tietoa rahoituksesta

Tietoa rahoituksesta

Rahoitus
Osiosta löydät rahoitukseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA 

Suomi saa EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä RRF:stä noin € 2,1 miljardia. Lopullinen saanto tarkentuu kesällä 2022 talouden kehityksen pohjalta. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu vuosille 2021-2022. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen 31.8.2026 mennessä.

Noin puolet Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta kohdistuu TEMin hallinnonalan toimenpiteisiin. Rahoitus jakautuu neljän painopistealueen kesken seuraavasti:

 • Vihreä siirtymä - € 822 milj.
 • Digitalisaatio - € 217 milj.
 • Työllisyys ja osaaminen - € 636 milj.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut - € 400 milj.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tulevaisuuden energiaratkaisuihin on varattu investointitukiin yhteensä 520 miljoonaa euroa. Ensimmäiseen energiainvestointien tukihakuun tuli 4.3.2022 mennessä 86 hakemusta.

TEM myönsi lisäksi joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 yhteensä 68,8 miljoonaa euroa kuudelle suurten energiateknologian demonstraatiohankkeiden investointitukeen. TEM on käynnistänyt uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun myös tälle vuodelle. Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään 5 miljoonaa euroa. Haku on auki 31.8. asti. Hallituksen vuoden 2022 talousarvioon tätä tarkoitusta varten on varattu 53 miljoonaa euroa myöntövaltuutta. TEM järjestää hakua koskevan infotilaisuuden 3.5. Lisätietoa hausta ja infotilaisuudesta löydät täältä: https://tem.fi/-/uuden-energiateknologian-ja-suurten-demonstraatiohankkeiden-investointitukien-haku-kaynnissa-infotilaisuus-hakijoille-3.5

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on avoinna myös seuraavat haut:

 • Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku (haku umpeutuu 30.6)
 • Pk- ja startup-yrityksille tarkoitettu kasvuyritysten vihreä siirtymä innovaatiorahoitushaku.

Lisätietoja hauista löydät täältä: https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma

Tietoa muiden EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien tarjoamista mahdollisuuksista Suomessa ja sisämarkkinoilla toimiville yrityksille löydät täältä:

https://www.marketopportunities.fi/home?query=elpymis&type=903&page=1

Lisätietoa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmista ja niiden toteutuksesta löydät myös täältä:

https://tem.fi/kestavan-kasvun-ohjelma-tyo-ja-elinkeinoministerion-hallinnonalalla

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en

 

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelma on vuosina 2021 – 2027 toteutettava tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 95 miljardia euroa. Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Työohjelmat vuosille 2021-22, joissa on kuvattu tulevia rahoitushakuja, on hyväksytty ja ne löytyvät komission nettisivuilta tästä linkistä. Jo useita Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on avattu. Lisätietoa hauista löydät komission hakuportaalista tästä linkistä. Business Finland järjestää kevään 2022 aikana useita koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Myös EU:n komissio järjestää ohjelmaa koskevia koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Ohjelmasta rahoitetaan myös Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) toimintaa. Se tarjoaa tukea pääasiassa pk-yritysten nopeaan skaalaukseen ja kansainvälistämiseen korkeatasoisesta teknologiatutkimuksesta innovatiivisten teknologiasovellusten hyödyntämiseen. Lisätietoa EIC:in tarjoamista mahdollisuuksista löydät komission järjestämän infotilaisuuden videotallenteesta.
 

Innovaatiorahasto

EU:n Innovaatiorahasto tukee vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta seuraavilla alueilla:

 • uusiutuva energia
 • energian varastointi
 • CCUS
 • energiaintensiivinen teollisuus.

Innovaatiorahasto tukee hankkeita, jotka sijoittuvat tki-toiminnan ja investointivalmiuden välimaastoon. Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosien 2020-2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta - suuruusluokaksi on arvioitu n. 20 miljardia euroa. Komissio sai ensimmäisessä suurten hankkeiden haussa 311 hakemusta, joista 17 Suomesta. Rahoitusta saa 7 hanketta, joiden joukossa on Nesteen Porvoon tehtaan vetyhanke. Toinen suurten hankkeiden hakukierros päättyi 3.3.2022. Hankkeita rahoitetaan arvioilta 1.5 miljardin euron edestä.

Innovaatiorahaston toinen pienten hankkeiden (CAPEX< € 7,5 milj.) haku avattiin 31.3.2022 ja sen budjetti on noin 100 miljoonaa euroa. Haku on auki 31.8. asti ja päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2023 alussa. Lisätietoa innovaatiorahastosta, ensimmäisten hakukierrosten tuloksista ja uusista hauista löydät komission sivuilta tästä linkistä.

 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan laajuista yhteiskunnan digitaalista muutosta täydentäen muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavia toimenpiteitä. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2027 saakka ja sen aikana on jaossa yli 7 miljardia euroa. Ohjelman painopisteitä ovat:

 • kyberturvallisuus ja luottamus;
 • suurteholaskenta;
 • tekoäly;
 • edistyneet digitaaliset taidot;
 • digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteensopivuus.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat tärkeä osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Paikalliset innovaatiokeskittymät tarjoavat tukevat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota. Ne auttavat yrityksiä sekä julkista sektoria tarjoamalla asiantuntija-apua, testauspalveluita ja koulutusta. Komission tavoitteena on, että digitaaliset innovaatiokeskittymät tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta toimijat voisivat hyödyntää alan asiantuntijoita myös rajojen yli.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat löytyvät seuraavista linkeistä:

Tietoa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avoinna olevista sekä kevään aikana avattavista hauista löydät tästä linkistä sekä ohjelman hakuportaalista. Rahoitusta on haussa muun muassa seuraaviin teemoihin: data-avaruudet, tekoäly, digitaaliset tuotantoteknologiat, kestävyys, digitaalinen osaaminen sekä tietoturvaan.

EU:n LIFE-ohjelma

Rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

 

Vihreän siirtymän rahoitus eri EU-maissa

https://www.greenrecoverytracker.org

 

Mistä lisätietoa:

EU Funding Playbook

Tutustu EU-rahoituksen playbookiin

EU Funding Playbook on Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Energiateollisuuden tuottama EU-rahoituksen hakuopas yrityksille. Sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Hakuopasta päivitetään ja kehitetään saamamme palautteen pohjalta.

 

EU-verkosto-pelikirja

Tutustu EU-verkosto-pelikirjaan.

Eurooppalaiset verkostot avaavat kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuksia vaikuttaa niitä koskevaan EU-sääntelyyn, rahoitukseen ja yhteistyön muotoihin. Kansainväliset verkostot ovat usein apuna myös EU-rahoituksen saamisessa. EU-verkosto-pelikirja on kansallisessa Tekoäly 4.0 -ohjelmassa työstetty opas, jonka tavoitteena on antaa vinkkejä ja opastaa suomalaisia toimijoita keskeisimpien digitalisaatio-alan verkostojen ja yhteistyökumppanien löytämisessä ja oman vaikuttavuuden lisäämisessä, sekä tukea EU-rahoituksen täysimääräistä hyödyntämistä ja yhteiseurooppalaisiin TKI- ja investointihankkeisiin osallistumista.

 

EU Green Deal Office

EU Green Deal Office auttaa yrityksiä ymmärtämään EU Green Dealin toimialavaikutukset ja tunnistamaan avautuvat rahoitusmahdollisuudet.

 

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu

www.eurahoitusneuvonta.fi

Lisätietoa:
Mervi Karikorpi, 040 741 9801