Erilaisuus voimavarana

kädet
Toimivassa työyhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille ja persoonallisuuksille. Erilaisuus mahdollistaa erilaiset näkökulmat ja laajentaa työyhteisön ymmärrystä yhteisistä asioista.

Erilaiset persoonallisuudet ovat kuin kerrostalon ikkunoita, joista jokaisesta sama maisema näyttäytyy vähän eri kulmasta. Jotta työyhteisö voi rakentaa yhteisen kokonaiskuvan hyödyntäen näitä kaikkia eri näkökulmia, tarvitaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, kuten toisen ihmisen kunnioittamista, aktiivista kuuntelemista ja kannustamista. Kukaan ei yksin osaa kaikkea – yhdessä olemme enemmän.

Erilaisuuden hyväksyminen mahdollistaa myös sen, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttöönotto auttavat yksilöitä kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa. Lisäksi ryhmässä yhdessä käytetyt vahvuudet tuottavat parasta mahdollista yhteistyötä ja synergiaa.

Ihmistuntemus ja itsetuntemus ovat tärkeitä taitoja työyhteisössä.

Vahvuuksien tunnistaminen vaatii työyhteisöltä ja etenkin esihenkilöiltä ihmistuntemustaitoja. Lisäksi jokaisen itsetuntemustaidot auttavat vahvuuksien tunnistamista ja käyttöönottoa.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää myös tunnistaa, että vahvuuksia voi oppia ja kehittää. Tällöin puhutaan inhimillisistä kasvuvahvuuksista. Tutkimuksien mukaan uusien vahvuuksien harjoittelu ja käyttäminen lisäävät oppimisen iloa ja työelämän merkityksellisyyttä. Samoin toisten ihmisten vahvuuksien arvostaminen lisää työyhteisön hyvinvointia.