Ilmasto, energia ja liikenne

Aurinkopaneeleja nurmialueella.
Teknologiateollisuus on sitoutunut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen.

Teknologiateollisuuden ilmasto- ja energialinjaus (päivitetty 2023) sisältää kymmenen teemakokonaisuutta, joiden avulla nettonollapäästöt voidaan saavuttaa ennen vuotta 2050. Linjaus toimii pohjana Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartalle, joka sisältää tarkemmat askelmerkit ja käytännön esimerkit vähähiilisistä teknologioista aikatauluineen. 

Teknologiateollisuuden ilmasto- ja energialinjaus 2023 (pdf)

 

Lisätietoja:  

Annukka Saari, 
Johtava asiantuntija Annukka Saari (ilmasto- ja energiapolitiikka), Teknologiateollisuus
puh. 044 578 9139annukka.saari@teknologiateollisuus.fi

Helena Soimakallio, @HSoimakallio
Johtaja, kestävä kehitys, Teknologiateollisuus
puh. 040 550 7706, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

 

Liikenne

Liikenne on päästövähennystavoitteiden saavuttamisen suhteen keskeisessä asemassa. Suomessa liikennesektori vastaa n. 40 prosentista taakanjakosektorin päästöistä ja noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä.

Suomen on edistettävä vähäpäästöistä ja päästötöntä liikennettä siten, että saavutamme kansallisen visiomme hiilettömästä liikenteestä vuoteen 2045 mennessä. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös älykkäiden järjestelmien käyttöönottoa. Automaation, autonomisten ajoneuvojen ja älykkäiden logististen ratkaisujen käyttöönotto kasvaa. 

Tällä hetkellä globaali kehitys vie erityisesti tieliikennettä kohti sähköistä voimansiirtoa. Liikenteen sähköistyminen etenee liikenteen eri sektoreilla eri tahdissa johtuen teknologian saatavuudesta ja kilpailukyvystä suhteessa muihin teknologioihin. Muutosta voidaan vauhdittaa myös lainsäädännön sekä taloudellisin keinoin.

Myös liikenteen jatkuva energiatehokkuuden parantaminen on keskeisessä roolissa päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisten ajoneuvojen energiatehokkuutta on jatkuvasti kehitettävä samalla kun otetaan käyttöön uusia energiatehokkaampia käyttövoimia. Sähkön osuuden kasvaessa liikenteen energiankulutus pienenee.

Lisätietoja: 

Heikki Karsimus, @heikkikarsimus
Johtava asiantuntija, liikenne ja teknologiat
Puh. 040 564 9020, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Katso myös: Teknologiateollisuuden Sähköinen liikenne -toimialaryhmän kotisivut

Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologiateollisuuden vuonna 2017 julkaisema Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa -raportti valottaa teknologiateollisuuden tarjoamia ratkaisuja, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää.