Tilastotietoa teknologiateollisuudesta sekä Suomen ja maailman taloudesta

Suunnittelupalaveri, kuvituskuva.
Tästä osiosta löytyy tuoretta tilastotietoa teknologiateollisuudesta sekä Suomen ja maailman taloudesta.

Maailman ja Suomen talouden kehitys

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Ennusteita Suomen talouden kehitykselle
 • Ennusteita eri maiden bruttokansantuotteen kehitykselle
 • Kuluttajien luottamusindeksejä
 • Teollisuuden ostopäällikköindeksejä

Maailman ja Suomen talouden kehitys (pptx)

Maailman ja Suomen talouden kehitys (pdf)

Teollisuustuotanto ja liikevaihto

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teollisuustuotannon määrän kehitys Suomessa ja kansainvälisesti
 • Liikevaihto päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka
 • Teknologiateollisuuden tuotannon määrän kehitys päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus

Teollisuustuotanto ja liikevaihto (pptx)

Teollisuustuotanto ja liikevaihto (pdf)

Uudet tilaukset ja tilauskannat

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn tulokset
 • Uudet tilaukset ja tilauskannat päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka

Uudet tilaukset ja tilauskannat (pptx)

Uudet tilaukset ja tilauskannat (pdf)

Vienti

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Suomen koko viennin kehitys verrattuna kilpailijamaihin
 • Koko viennin osuus bruttokansantuotteesta
 • Teknologiateollisuuden ja Suomen tavaraviennin kehitys
 • Teknologiateollisuuden tavaraviennin kehitys päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus
 • Teknologiateollisuuden tavaraviennin kehitys alueittain

Vienti (pptx)

Vienti (pdf)

Taitettu vientiraportti löytyy Talousnäkymät otsikon alta

Henkilöstö

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
 • Teknologiateollisuuden henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä
 • Tiedot löytyvät myös päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka-ala
 • Ulkomaanhenkilöstö luokiteltu myös alueittain
 • Teknologiateollisuuden henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumia

Henkilöstö (pptx)

Henkilöstö (pdf)

Ikä- ja sukupuolijakaumia (pptx)

Ikä- ja sukupuolijakaumia (pdf)

Tilastotietoa henkilöstön koulutustaustasta ja koulutuksesta teknologia-alalla (pptx)

 

Investoinnit

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Kiinteät investoinnit teknologiateollisuudessa
 • T&K-investoinnit teknologiateollisuudessa
 • Teknologiateollisuuden investointiaste
 • Kiinteiden investointien käyttötarkoitus
 • T&K-investoinnit suorittajasektorin mukaan

Investoinnit (pptx)

Investoinnit (pdf)

Hinnat

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teollisuuden ja teknologiateollisuuden tuottajahintojen kehitys
 • Metallien hintakehitys

Hinnat (pptx)

Hinnat (pdf)

Lisäksi kannattaa tutustua teknologiateollisuuden ylläpitämään Tuottajahintaraporttiin.

Palkat ja työvoimakustannukset

Alla olevista tilastoista löydät mm. seuraavaa tietoa:

 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkakehitys ja palkkataso
 • Tietotekniikka-alan palkkatilastot
 • Suunnittelu- ja konsulttialan palkkatilastot
 • Työnantajan sosiaaliturvamaksujen kehitys
 • Kansainvälistä palkkavertailua

Työntekijät

Palkkakehitys IV/2022 (pdf)                                         Palkat IV/2022 (pdf)

Palkkakehitys IV/2021 (pdf)                                         Palkat IV/2021 (pdf)

Palkkakehitys IV/2020 (pdf)                                         Palkat IV/2020 (pdf)

Palkkakehitys IV/2019 (pdf)                                         Palkat IV/2019 (pdf)

Palkkakehitys IV/2018 (pdf)                                         Palkat IV/2018 (pdf)

Palkkakehitys IV/2017 (pdf)                                         Palkat IV/2017 (pdf)

Palkkakehitys IV/2016 (pdf)                                         Palkat IV/2016 (pdf)

Palkkakehitys IV/2015 (pdf)                                         Palkat IV/2015 (pdf)

Palkkakehitys IV/2014 (pdf)                                         Palkat IV/2014 (pdf)

Palkkakehitys IV/2013 (pdf)                                         Palkat IV/2013 (pdf)

Palkkakehitys II/2013 (pdf)                                          Palkat II/2012 (pdf)  

Palkkakehitys II/2012 (pdf)                                          Palkat IV/2011 (pdf) 

Palkkakehitys II/2011 (pdf)                                          Palkat II/2011 (pdf)                                                                               

Palkkakehitys IV/2010 (pdf)                                         Palkat IV/2010 (pdf)

Palkkakehitys II/2010 (pdf)

                         

Ansiokehitys 2004- (pptx)

Palkat 1990- (pdf)

Palkat toimialoittain 1990- (pdf)

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työvoimakustannusten muutos 2022-2024

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen toimihenkilöt

Toimihenkilöiden ansiokehitys 2005-2023

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2023

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2022

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2021

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2020

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2019

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2018

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2017

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2016

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2015

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2014

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2013

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2012

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2011

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2010

 

Tietotekniikka-ala

Tietotekniikka-alan palkat 2010-2023

Tietotekniikka-alan palkat ammattinimikkeen mukaan 2023

 

Suunnittelu- ja konsulttiala

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2022 syyskuuhun 2023

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2021 syyskuuhun 2022

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2020 syyskuuhun 2021

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2019 syyskuuhun 2020

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015

Ansiotasot ja -kehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014

 

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut teknologiateollisuuden työntekijöillä 2020-2024

 

Kansainvälinen palkkavertailu (teollisuus)

Teollisuuden tuntipalkkoja maittain

Tuottavuus

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Suomen ja teknologiateollisuuden tuottavuuskehitys
 • Tuottavuuden osatekijöiden kehitys teknologiateollisuudessa

Tuottavuus (pptx)

Tuottavuus (pdf)

Työaika

Kannattavuus

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden nettotulos-% päätoimialoittain
 • Teknologiateollisuuden omavaraisuusaste päätoimialoittain

Kannattavuus (pptx)

Kannattavuus (pdf)