Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle

Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle

digitalisaatio_laaja.jpg
Tieto ja kyky hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä. Suomen tulee nostaa rima korkealle tietopoliittisissa tavoitteissa ja niiden toteuttamisessa.

Tieto ja kyky hyödyntää tietoa ovat digitalisaation ytimessä. Suomen tulee nostaa rima korkealle tietopoliittisissa tavoitteissa ja niiden toteuttamisessa. Tekijänoikeudet, alustat ja sähköisen viestinnän sääntely ovat merkittäviä koko yhteiskunnan digitalisaation kannalta. Sääntelyllä on luotava toimivat ja tasapainoiset markkinarakenteet, jotta talous voi kasvaa.

Noustaan aktiivisella tietopolitiikalla digitalisaation huipulle

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Kiihdytetään tiedon käyttöä tehostavaa ja uusia palveluja luovaa lainsäädäntöä ja jatketaan digitalisaatiota jarruttavan sääntelyn purkamista. 
  • Hallituksen tulee tehdä aktiivista tietopolitiikkaa, jotta voimme tarttua mm. tekoälyn Suomelle tarjoamiin kasvun mahdollisuuksiin. Hallitusohjelmassa luvataan syventää tietopolitiikan johtamista. Koska selvää vastuuministeriä tietopolitiikan johtamiselle ei nimitetty, ehdotamme tietopolitiikan koordinoinnin vastuuttamista valtiosihteerille ja/tai tietopolitiikan ministeriryhmän perustamista.
  • Mahdollistetaan reaaliaikatalous. Reaaliaikatalous tehostaa merkittävästi talouden toimintaa, vähentää hallinnollista taakkaa ja luo pohjan reaaliaikaiselle verotukselle. Tulorekisteriin yhdistettynä se luo pohjan myös sosiaalietuusjärjestelmän uudistamiselle. Hallituskauden aikana tehdään säädösmuutokset, jotka velvoittavat rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajaan käyttöönottoon. Samalla luodaan niiden välittämiseen toimiva markkinarakenne ja edellytykset kokonaan digitaalisille yrityksille. Pelkästään eKuitin ja eLaskun käyttöönoton on arvioitu tuottavan EU:n alueella 300 miljardin euron vuotuiset säästöt.
  • Tehostetaan avoimen tiedon hyödyntämistä rajapintapalveluita (API) käyttämällä. Raakatiedon avaamisesta siirrytään tiedon vaikuttavuuden kasvattamiseksi kehittäjille helpompiin rajapintapalveluihin. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa rajapintapalveluiden kehittämistä osana avoindata.fi-palvelua.
  • Edistetään tekoälyratkaisujen nopeaa käyttöönottoa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tekoälyaika-ohjelman tuloksia kannattaa hyödyntää päätöksenteon pohjana. Tekoälyyn liittyvää TKI-rahoitusta tulee nostaa. Tekoälyn hyödyntämisessä on päästävä nopeasti liikkeelle.
  • Kasvua datataloudesta. Konesalien sähkövero tulee koosta riippumatta laskea Ruotsin tasolle eli EU:n sallimalle minimitasolle. Koillisväylän datakaapelia tulee edistää osana konesaliliiketoiminnan toimintaedellytysten parantamista.

Teknologiateollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 (pdf)
 

Lisätietoja Teknologiateollisuudessa:

Johtaja Ville Peltola
ville.peltola@teknologiateollisuus.fi, 040 553 9941

Lakiasiainpäällikkö Jussi Mäkinen,
jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi, 040 900 3066

AI Accelerator Lead Alexander Törnroth
alexander.tornroth@teknologiateollisuus.fi
040 187 7353

Katso myös: Tekoälykiihdyttämö