Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle

Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle

digitalisaatio_laaja.jpg
Tieto ja kyky hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä. Suomen tulee nostaa rima korkealle tietopoliittisissa tavoitteissa ja niiden toteuttamisessa.

Tekijänoikeudet, alustat ja sähköisen viestinnän sääntely ovat merkittäviä koko yhteiskunnan digitalisaation kannalta. Sääntelyllä on luotava toimivat ja tasapainoiset markkinarakenteet, jotta talous voi kasvaa.

Keskitetään tietopolitiikan johtaminen ja tärkeimpien digitalisaatiohankkeiden koordinointi yhdelle vastuuministerille. Julkisella sektorilla on valtavasti tietoa, jonka kokonaisuudesta ei vastaa kukaan. Valtioneuvoston kansliassa toimiva ministeri vastaisi valtion tietopolitiikasta ja tärkeimpien digitalisaatiohankkeiden koordinoinnista. Uusi Digi- ja väestötietovirasto asetetaan vastuuministerin ohjauksen alaisuuteen.

Kiihdytetään tiedon käyttöä tehostavaa ja uusia palveluja luovaa lainsäädäntöä ja jatketaan digitalisaatiota jarruttavan sääntelyn purkamista. Uusina toimenpiteinä:

  • Tietoa ei kysytä lainkaan: Suomi.fi palveluiden käyttöönotto ja ’tietoa kysytään vain kerran’ -palvelulupaus tulee saattaa määrätietoisesti maaliin. Samalla aloitetaan uuden palvelulupauksen kehitys, jossa tietoa ei kysytä jatkossa enää lainkaan - päätökset tai päätösehdotukset tehdään suoraan viranomaisilla olevan tiedon perusteella, ilman erillistä hakemusta.
  • Mahdollistetaan reaaliaikatalous. Reaaliaikatalous tehostaa merkittävästi talouden toimintaa vähentäen hallinnollista taakkaa ja luo pohjan reaaliaikaiselle verotukselle ja tulorekisteriin yhdistettynä sosiaalietuusjärjestelmän uudistamiselle. Hallituskauden aikana tehdään säädösmuutokset, jotka velvoittavat rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajaan käyttöönottoon. Samalla luodaan niiden välittämiseen toimiva markkinarakenne ja edellytykset kokonaan digitaalisille yrityksille. Lue lisää Teknologiateollisuuden RTECO – Reaaliaikatalouden ekosysteemit -hankkeesta.

Tehostetaan avoimen tiedon hyödyntämistä rajapintapalveluita (API) käyttämällä. Raakatiedon avaamisesta siirrytään tiedon vaikuttavuuden kasvattamiseksi kehittäjille helpompiin rajapintapalveluihin. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa rajapintapalveluiden kehittämistä osana avoindata.fi-palvelua.

Edistetään tekoälyratkaisujen nopeaa käyttöönottoa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tekoälyaika-ohjelman tuloksia kannattaa hyödyntää päätöksenteon pohjana. Tekoälyyn liittyvää TKI-rahoitusta tulee nostaa. Tekoälyn hyödyntämisessä on päästävä nopeasti liikkeelle.

Kasvua datataloudesta. Konesalien sähkövero tulee laskea Ruotsin tasolle. Koillisväylän datakaapelia tulee edistää osana konesaliliiketoiminnan toimintaedellytysten parantamista.

Tutustu digitalisaation hallitusohjelmatavoitteisiimme.