Yritykset, millainen strategia toimii globaaleissa jakolinjoissa? – Teknologiateollisuus analysoi

Ihmisiä pöydän ääressä paperien ja kynien kanssa, työpaja
Miten suurvaltojen välinen sirujen sota, polarisoiva politiikka, lisääntyvä protektionismi, globaalit turvallisuushuolet ja ilmastonmuutos vaikuttavat Suomen teknologiateollisuuteen? Teknologiateollisuus ry:n ja Nordic West Officen skenaarioanalyysi antaa yrityksille työkaluja reagointiin nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Teknologiateollisuus ry ja Nordic West Office ovat tehneet laajan skenaarioanalyysin maailmantalouden ja -politiikan viiden seuraavan vuoden mahdollisista erilaisista näkymistä ja nopeista muutoksista sekä niiden vaikutuksista Suomen teknologiateollisuuteen. Analyysin tarkoituksena on auttaa jäsenyrityksiä tunnistamaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia sekä antaa työkaluja ja ajatusten siemeniä yritysten strategiseen kehittämistyöhön ja päätöksiin. 

Analyysi tunnistaa neljä mahdollista skenaariota 

1. Sääntelyvetoista linjaa noudattava järjestäytynyt irtikytkentä (Orderly Decoupling) 

 • USA ja Kiina ovat omine kumppaneineen eriytyneet toisistaan mutta tulevat toimeen. Korkean teknologian väliset rajat ovat suljetumpia, mutta kansainvälistä kauppaa käydään yhä.  

 • USA ja Kiina investoivat mittavasti tekoälyyn ja kvanttiteknologiaan. 

 • EU:n painoarvo hiipuu, jos se antaa sen tapahtua. EU etsii paikkaansa toisistaan eriytyneiden Kiinan ja USA:n välissä, mutta operoi kummankin kanssa. EU:n sisällä Saksan ja Ranskan painoarvo voi kasvaa pienempien maiden kustannuksella. 

 • EU:n haasteena on heikko investointiaste ja teollisuuspolitiikan puute. 

2. Sääntelyvetoista linjaa noudattava mutta pirstoutunut, päällekkäisten kriisien maailma (Polycrisis)  

 • Venäjä-riski kasvaa ja globaali epävakaisuus lisääntyy. 

 • Tekoäly ei toimi ihmisten hyvinvoinnin ehdoilla, ja teknologiaa käytetään muun muassa kyberaseena. 

 • EU:lla on vakavia turvallisuushuolia globaalien aseellisten selkkauksien, kauppasotien sekä kyber-, ympäristö- ja ilmastokriisien vuoksi.  

 • Saksan merkitys EU:ssa pienenee ja EU:n yhtenäisyys pirstaloituu. 

3. Markkinavetoinen teknologiamurros (Tech Boom)  

 • Globalisaation sekä Kiinan ja USAn yhteisten intressien paluu. 

 • Suurten teknologiayhtiöiden kilpailu johtaa tekoälyn vallankumoukseen, johon mukaan hyppäävät tekevät tuottavuusloikan ja sivustaseuraajat putoavat kisasta. 

 • Tekoäly toimii globaalisti tuottavuuden, kilpailukyvyn, vihreän siirtymän ja ihmisten hyvinvoinnin parhaaksi, mutta teknologiasta tulee myös enenevässä määrin turvallisuuspolitiikkaa. 

 • EU:n sääntely on rajoitetumpaa mutta laadukkaampaa. 

4. Markkinavetoiset mutta toisistaan eriytyneet unissakävelijät (Sleepwalking)  

 • Pienempiä kriisejä ja halvaantunutta politiikkaa, joka ei johda merkittäviin toimiin tai uudistuksiin. 

 • Globaali eriytyminen ja polarisaatio jäähdyttävät Euroopan talouskasvun. 

 • Teknologian kehittäminen on hajanaista ja standardointi epäyhtenäistä.  

 • EU ei ole valmistautunut mahdollisiin suuriin kriiseihin, Kiina on matkalla maailman valtiaaksi. 

Suomen mahdollisuudet eri skenaarioissa 

1. Sääntelyvetoista linjaa noudattava järjestäytynyt irtikytkentä (Orderly Decoupling) 

 • Suomen on hakeuduttava USA:n ja EU:n luottokumppaniksi mutta jatkettava kauppaa Kiinan kanssa. 

 • Suomalaiset teknologiayhtiöt hyötyvät suurvaltojen eriytymisestä. 

 • Vihreä siirtymä ja kiertotalous tuovat paljon bisnesmahdollisuuksia. 

2. Sääntelyvetoista linjaa noudattava mutta pirstoutunut, päällekkäisten kriisien maailma (Polycrisis) 

 • Pohjoismaiden on tiivistettävä EU-yhteistyötä ja hyödynnettävä yhdessä kriittisten raaka-aineidensa pääomaa. 

3. Markkinavetoinen teknologiamurros (Tech Boom)  

 • Suomalaisten korkea osaaminen ja turvallinen hyvinvointiyhteiskunta houkuttelee investointeja ja kansainvälisiä osaajia. 

 • T&K-investointien lisääminen erittäin kannattavaa. 

 • Energian saanti ja halpa energia houkuttelevat yrityksiä ja investointeja Suomeen. 

4. Markkinavetoiset mutta toisistaan eriytyneet unissakävelijät (Sleepwalking)  

 • Suomen vaikutusvalta EU:ssa voi kasvaa, jos se ottaa aktiivisen otteen muiden nuokkuessa. 

 • Mahdollisuus vahvistaa verkostoja ja löytää uusia markkinoita samanmielisten kanssa. 

 • Päättäjien heikko päätöksentekokyky vahvistaa yritysten vaikutusmahdollisuuksia. 

Lisää aiheesta: 

Koko skenaarioanalyysi: Global Scenarios, Technology Industries of Finland

Blogi: Skenaariotyö johtamisen ja kehittämisen tukena: Tulevaisuuden visiointia liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi 

Laajempi materiaali jäsenyrityksille

Johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras, puh. 050 304 2220, petteri.rautaporras@teknologiateollisuus.fi