Toimialaryhmät

Toimialaryhmät

stocksy_medium_850287.jpg
Toimialaryhmät ja -yhdistykset muodostavat laajan yhteistyöverkoston jäsenyritystemme keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on 10 toimialayhdistystä ja 16 toimialaryhmää, joissa on mukana yhteensä noin 1300 yritystä.

Toimialaryhmät ja -yhdistykset toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelmiensa mukaisesti ottaen huomioon koko teknologiateollisuutta koskevat yhteiset tavoitteet.

Toimialaryhmät löytyvät sivuvalikosta. Toimialayhdistykset löydät täältä.

Osaaminen ja kokemusten vaihto

Toimialaryhmät ja -yhdistykset keräävät ja jakavat tietoa oman teollisen sektorin tilasta ja kehityksestä. Tilastojen ja muun tiedon perusteella laaditaan katsauksia alan kehityksestä ja toiminnan erityistarpeista.

Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi järjestetään seminaareja, neuvottelupäiviä, näyttelyitä sekä pidetään yhteyttä asiakas- ja sidosryhmiin. Myös kansainvälistymishankkeet ovat keskeisessä osassa toimialaryhmien ja -yhdistysten toiminnassa.

Eurooppalainen yhteistyö

EU:n laajentuminen ja sisämarkkinoiden kehittäminen ovat vaikuttaneet voimakkaasti toimialaryhmien ja -yhdistysten toimintaan. Ne kuuluvat lähes kaikki oman alansa eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön ja jotkut sen lisäksi johonkin maailmanlaajuiseen järjestöön. Useimmilla euroyhdistyksillä on oma sihteeristönsä Brysselissä, missä alan edustajat ovat tiiviissä yhteistyössä EU:n komission ja muiden organisaatioiden kanssa.

Kunkin toimialan erityispiirteet ja tarpeet muun muassa lainsäädännön kehittämisessä saatetaan päättäjien tietoon sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Yleisenä tavoitteena on kilpailukykyinen toimintaympäristö, mikä edellyttää avoimia ja toimivia sisämarkkinoita.