Osaamisella onnistumme myös tulevaisuudessa

Osaamisella onnistumme myös tulevaisuudessa

osaavalaaja.jpg
Teknologioiden nopea kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä osaamistarpeita. Työelämässä korostuu aiempaa enemmän merkityksellisyys, oppiminen, joustavuus ja yhdessä tekeminen.

Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä. Kaikilla tulee olla mahdollisuudet oppia, kehittyä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Pärjäämme, kun oppimisemme on maailman huippua.

Uusi osaaminen on yksi Teknologiateollisuuden strategian pääteemoista. Uusi osaaminen -strategiateeman tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Suomessa on monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja maailman paras koulutusjärjestelmä. Ihmisiä rohkaistaan uuden oppimiseen.
  • Teknologia-ala houkuttelee osaajia, myös kansainvälisesti.
  • Yritykset parantavat kykyään luoda kestävästi ja monipuolisesti arvoa.

Teknologiateollisuuteen tarvitaan osaajia

Teknologiateollisuuden koulutus ja osaaminen -linjauksen (9 ratkaisua Suomelle) mukaan alalle tarvitaan yli 13 000 uutta osaajaa vuosittain 2018-2021 aikana. Näistä 60 prosentilla tulee olla korkeakoulutus tai sitä vastaava osaaminen.

Syksyllä 2019 tehdyn korkeakouluselvityksen perusteella Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen esitykset tekniikan alan korkeakoulututkintojen määrien lisäämiseksi vuosille 2021–2024 ovat oikeansuuntaisia. Tavoitteiden saavuttaminen laadukkaasti edellyttää toimivia kumppanuuksia yritysten ja korkeakoulujen välille.

Työn murros korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä ja muuttaa osaamisen kehittämisen painopistettä yhä enemmän työuran aikana tapahtuvan oppimisen suuntaan. Murrokseen vastaaminen edellyttää ripeitä ja laajoja toimia. Koulutusjärjestelmän tulee kyetä ennakoimaan ja reagoimaan aiempaa joustavammin osaaja- ja osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin.