Osaamisella onnistumme myös tulevaisuudessa

osaavalaaja.jpg
Digitalisaatio ja yhteiskunnan uudistaminen luonnon ja ympäristön kannalta kestäväksi muuttavat nopeasti ja merkittävästi työtä sekä osaamistarpeita. Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä. 

Teknologiateollisuuden strateginen tavoite on, että kaikilla on mahdollisuudet oppia, kehittyä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Pärjäämme, kun oppimisemme on maailman huippua. 

  • Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työssä ja työn ohessa. On tärkeää, että jatkuvan oppimisen uudistuksessa vahvistetaan yritysten aktiivista roolia osaamisen kehittämisessä, edistetään osaamistarpeiden datapohjaista ennakointia ja tuodaan jatkuvan oppimisen arviointiin yrityslähtöisiä mittareita.  

  • Tehdään korkeakoulutuksessa tulevaisuuteen katsova muutos. Kasvavat opiskelijamäärät edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä ja työnjakoa, jotta koulutuksen laadusta voidaan pitää kiinni. Laajeneva korkeakoulutus vaatii myös ennakoitavat resurssit. 

  • Panostetaan ammatillisen koulutuksen laatuun ja työelämävastaavuuteen. Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen kumppanuuksia yritysten kanssa. Lisätään ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä sallimalla englanninkielisen koulutuksen tarjoaminen koulutuksen järjestäjän omalla päätöksellä. 

  • Yleissivistävän koulutuksen tulee taata vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle. Lisätään monialaista matemaattis-luonnontieteellistä oppimista ja vahvistetaan opettajien luma-aineiden pedagogista osaamista.  

  • Huolehditaan, että jokainen nuori tuntee teknologia-alan monipuoliset mahdollisuudet