Kansainvälisesti kilpailukykyiset korkeakoulut

Kansainvälisesti kilpailukykyiset korkeakoulut

hands explaining
Teknologiateollisuuden yritysten rekrytointitarpeesta yli 60 % kohdistuu korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Samalla globaali kilpailu osaamisesta kiristyy.

Osaamishaasteeseen vastaamiseksi: 

 1. Korotetaan korkeakoulujen tekniikan alan tutkintotavoitteita.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen esitykset tutkintojen määrien lisäämiseksi vuosille 2021–2024 ovat oikeansuuntaisia.
  • Varmistetaan koulutuspaikkojen lisäysten kohdentuminen tekniikan alan sisällä osaajatarpeen näkökulmasta oikeille aloille.
  • Lisätään kansainvälisiä maisteriohjelmia, maisterivaiheen sisäänottoa sekä muunto- ja täydennyskoulutuksia esimerkiksi teknikosta tai insinööristä diplomi-insinööriksi.
 2. Tiivistetään yritysten ja yliopistojen välisiä kumppanuuksia ja vahvistetaan infrastruktuuria
  • Käynnistetään strategisen tason keskustelufoorumi tekniikan korkeakoulutuksen kehittämiseksi.
  • Luodaan korkeakoulujen ja yritysten välille toimivat kumppanuusmallit. Kumppanuusmalleilla lisätään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä TKI-toiminnassa.
  • Kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen. Parannetaan kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista Suomeen ja työelämään.
 3. Panostetaan korkeakoulujen väliseen verkostomaiseen yhteistyöhön.
  • Edistetään alakohtaisten osaamis- ja innovaatiokeskittymien syntyä ja yliopistojen verkostomaista yhteistyötä
  • Vakiinnutetaan FITech-verkostoyliopiston eli tekniikan alojen yliopistojen yhteistyönä toteuttaman koulutuksen toiminta ja lisätään avointa opintotarjontaa yli korkeakoulurajojen.

Lue lisää

Selvitys 2019: Työtä on – mistä osaajat? Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen

Yritysten ja korkeakoulujen kumppanuusmateriaali