Strategia

Teknologiateollisuus ry:n toiminnan tarkoitus on rakentaa teknologiayrityksille edellytyksiä menestyä ja luoda kestävästi arvoa. Periaatteemme, Suomen pitkäaikainen etu, ohjaa kaikkea toimintaamme.

Teknologiateollisuuden visio

Visio Suomesta vuonna 2030

Visiomme mukaan Suomi on vuonna 2030 kilpailukykyinen digivihreä menestyjä. Rakennamme kestävästi hyvinvointi-Suomea, joka on aktiivisena Euroopan unionin jäsenmaana suunnannäyttäjä uuden teknologian innovoinnissa, digitalisaation hyödyntämisessä ja vihreässä siirtymässä.

Teknologiateollisuus on sitoutunut Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2035. Tekemällä vihreästä siirtymästä hyvää liiketoimintaa ja kasvattamalla teknologisen kädenjälkemme vaikuttavammaksi tavoittelemme kestävää maailmaa, jossa ihmisen toiminta on tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa. Korkea osaamistaso, laadukas oppimisjärjestelmä, joustava paikallisen sopimisen kulttuuri ja kannustava elinkeinopolitiikka houkuttelevat teknologiayrityksiä innovoimaan ja investoimaan juuri Suomessa.

Neljä polkua kohti tulevaisuuden Suomea

 

Neljä polkua kohti tulevaisuuden Suomea

Tavoittelemme määrittelemäämme Suomi-visiota neljän strategiateeman toimenpitein, joilla yrityksemme tavoittelevat kestävää kasvua perustuen tulevaisuuden osaamiseen ja työhön sekä teknologiseen edelläkävijyyteen kansainvälisessä kilpailussa. Toimimme verkottuneesti yhdessä yritysten kanssa varmistaen palvelujemme korkean laadun ja vaikuttamistyömme tuloksellisuuden.

Kestävä kasvu

 • Teknologiayritykset menestyvät kehittämällä ja viemällä kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.
 • Kestävien ratkaisujen kysyntä kasvaa markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti.
 • Teknologia-ala on kestävän kehityksen suunnannäyttäjä, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat ja parhaat osaajat.

Tulevaisuuden osaaminen ja työ

 • Osaamisen saatavuus ja kehittyminen ovat Suomessa maailman huippua
 • Muuttuva työ on merkityksellistä, joustavaa ja uutta luovaa.
 • Työehdoista sovitaan työpaikoilla yrityksen ja työntekijöiden tarpeet 
  yhteensovittaen.

Uudistuva teollisuus

 • Suomi houkuttelee investointeja, innovaatioita ja kasvua
 • Suomi hyödyntää täysimittaisesti digitaalisen kehityksen mahdollisuudet.
 • Suomalaiset yritykset saavat kilpailuetua EU:n sisämarkkinoista, rahoitusohjelmista ja ilmastopolitiikasta sekä kestävästä regulaatiosta.

Yritysten kanssa

 • Palvelumme tuottavat yrityksille ainutlaatuista hyötyä.
 • Verkostoituminen luo uusia oivalluksia ja uutta liiketoimintaa.
 • Yritysten ääni kuuluu alan parhaaksi.

Yhteiset arvot työmme taustalla

Teknologiateollisuudessa työskentelee yli 80 vaikuttamisen, teknologiateollisuuden ja sen yritysten sekä työmarkkinoiden huippuasiantuntijaa. Kokosimme yhdessä ne arvot, jotka ovat ohjanneet toimintaamme tähän asti ja ohjaavat toimintaamme tästä eteenpäin.

 1. Etenemme rohkeasti ajassa. Haastamme ajatteluamme, kokeilemme uusia asioita ja kannustamme myös muita uudistumaan.
 2. Toimimme yhteistyössä arvostaen. Inspiroimme muita kuuntelemalla, keskustelemalla ja tekemällä jokaisesta kohtaamisesta erityisen.
 3. Olemme uteliaasti asiantuntevia. Kehitämme ja haastamme itseämme, ymmärrämme kokonaisuuksia ja haemme polkuja tulevaisuuteen.
 4. Vaikutamme avoimesti ja vastuullisesti. Nojaamme päätöksenteossamme faktoihin. Otamme huomioon, miten tekomme vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.