Strategia

Strategia

Teknologiateollisuus ry:n tehtävä on rakentaa teknologiayrityksille edellytyksiä menestyä ja luoda kestävästi arvoa. Suomen pitkäaikainen etu ohjaa kaikkea toimintaamme. Strategiamme kertoo, minkälaista Suomea tavoittelemme ja miten.

Teknologiateollisuuden strategia 2019-2023

Teknologiateollisuuden tarkoitus, strategiset pääteemat ja visio vuodelle 2030.

 

Visio Suomesta vuonna 2030

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kohtaa nyt ja lähitulevaisuudessa isoja muutoksia. Jotkut muutokset, kuten teknologian nopea kehitys, ovat myönteisiä ja helpottavat työtämme. Toiset taas, kuten globaalien voimasuhteiden uudenlainen rakentuminen tai maapallon kantokyvyn rajojen vastaantulo, ovat haasteellisempia. Samaan aikaan vanhat oletukset työn ja toimeentulon yhteydestä, demokraattisen järjestelmän toimivuudesta tai talouskasvun kaikkivoipaisuudesta on haastettu.

Sitran ”Hyvinvoinnin seuraava erä” oli työmme pohjalla, kun määrittelimme Suomen, jossa haluamme elää vuonna 2030.

Teknologiateollisuuden visiossa Suomi on vuonna 2030 hyvinvoiva ja vakaa, ihmisillä on merkityksellistä työtä, työmarkkinat perustuvat paikalliseen luottamukseen ja Suomi on maa, johon yritykset haluavat investoida. Ihmisten toiminta on tasapainottumassa maapallon kantokyvyn kanssa samaan aikaan kun Suomi on maailman kärkeä kestävän teknologian kehittämisessä ja kestävässä arvonluonnissa.

Neljä polkua kohti tulevaisuuden Suomea

Kun olimme määritelleet, minkälainen Suomi on tavoittelemisen arvoinen, löysimme neljä teknologiateollisuuden kannalta strategista polkua, joita pitkin kulkemalla lähestymme visiotamme. 

  • Kestävä arvonluonti. Uskomme, että menestyäkseen yritysten on tarjottava kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Samalla ne luovat taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Kestävään kehitykseen yksinkertaisesti kannattaa investoida.
  • Tulevaisuuden työ on muuttuvaa, merkityksellistä ja monimuotoista. Annamme koneille ne työt, jotka koneille kuuluvat. Voimme keskittyä ihmisyyttä vaativiin tehtäviin. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa, ja ihmisille olla tarjolla mielekkäitä tehtäviä
  • Uusi osaaminen. Kaikilla pitää olla mahdollisuudet oppia, kehittyä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Suomi ei pärjää kansainvälisessä kilpailussa bulkkituotteilla. Siksi jatkuvan oppimisen on oltava jatkossakin maailman huippua.
  • Uuden luominen on panostus tulevaisuuteen ja kestävän menestyksen edellytys. Suomessa on oltava maailman parhaat ekosysteemit innovoida ja luoda uutta, jo korkea osaamisemme edellyttää sitä.

Yhteiset arvot työmme taustalla

Teknologiateollisuudessa työskentelee yli 80 vaikuttamisen, teknologiateollisuuden ja sen yritysten sekä työmarkkinoiden huippuasiantuntijaa. Kokosimme yhdessä ne arvot, jotka ovat ohjanneet toimintaamme tähän asti ja ohjaavat toimintaamme tästä eteenpäin.

  1. ETENEMME ROHKEASTI AJASSA. Haastamme ajatteluamme, kokeilemme uusia asioita ja kannustamme myös muita uudistumaan.
  2. TOIMIMME YHTEISTYÖSSÄ ARVOSTAEN. Inspiroimme muita kuuntelemalla, keskustelemalla ja tekemällä jokaisesta kohtaamisesta erityisen.
  3. OLEMME UTELIAASTI ASIANTUNTEVIA. Kehitämme ja haastamme itseämme, ymmärrämme kokonaisuuksia ja haemme polkuja tulevaisuuteen.
  4. VAIKUTAMME AVOIMESTI JA VASTUULLISESTI. Nojaamme päätöksenteossamme faktoihin. Otamme huomioon, miten tekomme vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.