Kansainväliset osaajat ja opiskelijat ovat välttämättömiä vientiteollisuuden kilpailukyvylle

Kansainväliset osaajat ja opiskelijat ovat välttämättömiä vientiteollisuuden kilpailukyvylle

kv-osaaja
Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää ulkomaisen työvoiman saatavuutta.

Suomessa työikäisen väestön määrä kasvaa vain maahanmuuton kautta. Tarvitsemme Suomeen kansainvälisiä T&K-investointeja ja osaavaa työvoimaa, jotta yritykset pystyvät rakentamaan digivihreää liiketoimintaa ja kestävää kasvua.  
 
Ulkomaalaislainsäädännön uudistamista tulee jatkaa ja viranomaisten roolitusta sekä yhteistyön sujuvuutta kehittää. Nykyisellään hitaat maahantulon prosessit tulee uudistaa, rakentaa työelämän tarpeita vastaavia nopeita lupakäytäntöjä sekä varmistaa osaajien sujuvat maahan asettautumisen palvelut. Lisäksi yritysten diversiteettiosaamista tulee vahvistaa sekä kynnystä esimerkiksi kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen madaltaa.  

Osaajien maahantulon nopeuttamiseksi välittömästi:  

  • Otetaan vuonna 2021 käyttöön kansallinen D-viisumi nopeuttamaan erityisosaajien ja opiskelijoiden maahantuloa lupaprosessien ollessa vielä vireillä.  
  • Luodaan 2021 käytäntö, jossa sertifioidut työnantajat voivat saada kolmansista maista osaajia nopeutetulla menettelyllä. Saman sertifioinnin voi tarjota myös korkeakouluille kv-opiskelijoiden maahantuloa sujuvoittamaan.  
  • Työlupahakemukset ulkomailta tapahtuviin haastaviin erityisasiantuntija-, johtaja- ja tutkijarekrytointeihin tulee ratkaista fast track -menetelmällä viikossa.   

Pidemmällä tähtäimellä eli vuoteen 2022 mennessä:  

  • Pilotoidaan ratkaisu, jossa henkilön tunnistaminen lupaprosessin vireillepanossa voidaan toteuttaa digitaalisia tunnistautumispalveluja hyödyntäen. Esimerkiksi henkilöllisyyden todistaminen voitaisiin tehdä sähköisesti lähtömaasta ja lopullinen henkilöllisyyden todistaminen (ml. biometriset tunnisteet) tehtäisiin maahan tultaessa rajamuodollisuuksien yhteydessä.  
  • Kotouttamispalvelut tarjotaan ”yhden luukun” periaatteella heti maahan tulon yhteydessä. Kotouttaminen kattaa myös perheiden tarpeet: puolison työn, lasten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, asumispalvelut sekä vapaa-ajan mahdollisuudet. Englanninkielisiä päiväkoti- ja peruskoulupalveluja tulee lisätä. 
  • Korkeakouluille annetaan oikeus käynnistää opiskelijan oleskelulupaprosessi opiskelijan suostumuksella opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (esim. sertifikaatin avulla). Selvitetään opiskelunaikaisten vakuutusten automaattista sisältymistä korkeakoulujen lukukausimaksuihin. Opiskelijalle myönnetään opiskeluperustainen oleskelulupa koko opintojen keston ajalle. Elämiseen vaadittavien toimeentuloedellytysten esittämiseen etsitään ratkaisu, joka ei vaadi useamman vuoden toimeentuloedellytysten esittämistä tai toimeentulonesittämisen vaatimuksista tulee luopua. Korkeakouluista valmistuneelle myönnetään pysyvä työlupa Suomessa valmistumisen jälkeen. Jos opiskelija jatkaa työskentelyään Suomessa kahden vuoden jälkeen valmistumisesta, on hänellä mahdollisuus saada maksetuista lukukausimaksuista verovähennyksiä.  

Lisätietoja:  

Johtava asiantuntija Eero Manninen, eero.manninen (at) teknologiateollisuus.fi, 040 489 3083 

Lue myös:

Ulkomaisten erityisosaajien lupaongelmat hankaloittavat miljoonainvestointien läpivientiä: ”Huippurekry voi luoda ympärilleen kymmeniä paikallisia työpaikkoja”

”Kansainväliset opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja valmiita näyttämään osaamisensa” – Teknologia-alan yritykset kehottavat palkkaamaan myös kv-opiskelijoita

Meillä ei ole varaa tyytyä pieniin korjauksiin maahanmuuton lupaprosessien uudistamisessa 

Palkkaa kv-opiskelija -kampanja yrityksille