Kansainväliset osaajat ja opiskelijat ovat välttämättömiä vientiteollisuuden kilpailukyvylle

kv-osaaja
Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää ulkomaisen työvoiman saatavuutta.

Suomessa työikäisen väestön määrä kasvaa vain maahanmuuton kautta. Tarvitsemme Suomeen kansainvälisiä T&K-investointeja ja osaavaa työvoimaa, jotta yritykset pystyvät rakentamaan digivihreää liiketoimintaa ja kestävää kasvua.  

Ulkomaalaislainsäädännön uudistamista tulee jatkaa ja viranomaisten roolitusta sekä yhteistyön sujuvuutta kehittää. Nykyisellään hitaat maahantulon prosessit tulee uudistaa, rakentaa työelämän tarpeita vastaavia nopeita lupakäytäntöjä sekä varmistaa osaajien sujuvat maahan asettautumisen palvelut. Lisäksi yritysten diversiteettiosaamista tulee vahvistaa sekä kynnystä esimerkiksi kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen madaltaa.  

Kansainvälisten osaajien asemaa tulisi helpottaa ainakin seuraavin keinoin:   

  • Suomeen rekrytointia ja työhön pääsemistä helpotetaan työhön perustuvan oleskeluluvan osaratkaisusta luopumalla, oleskelulupien työnteko-oikeuksia laajentamalla sekä käsittelyprosesseja edelleen nopeuttamalla. Prosessien nopeuttamiseksi otetaan käyttöön automaattinen päätöksenteko rutiininomaisissa prosesseissa. 
  • Pilotoidaan ratkaisu, jossa henkilön tunnistaminen lupaprosessin vireillepanossa voidaan toteuttaa digitaalisia tunnistautumispalveluja hyödyntäen. Esimerkiksi henkilöllisyyden todistaminen voitaisiin tehdä sähköisesti lähtömaasta ja lopullinen henkilöllisyyden todistaminen (ml. biometriset tunnisteet) tehtäisiin maahan tultaessa rajamuodollisuuksien yhteydessä.   
  • Kotouttamispalvelut tarjotaan ”yhden luukun” periaatteella heti maahan tulon yhteydessä. Kotouttaminen kattaa myös perheiden tarpeet: puolison työn, lasten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, asumispalvelut sekä vapaa-ajan mahdollisuudet. Englanninkielisiä päiväkoti- ja peruskoulupalveluja tulee lisätä.  

Lisätietoja:  

Johtava asiantuntija Eero Manninen, eero.manninen(at)teknologiateollisuus.fi, 040 489 3083 

Lue myös:

Maahanmuuton voimakkaan lisäämisen on noustava Suomen agendalle – hallituspohjasta riippumatta 

Tarvitsemme 28 vuoden ajan vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa – Ilman riittävää työvoimaa ei ole hyvinvointi-Suomea

Ei voi katsoa kieroon, kun houkuttelee osaajia Suomeen