Teknologiateollisuus vaikuttaa

Teknologiateollisuus vaikuttaa

corridors
Teknologiateollisuus ry rakentaa teknologiayrityksille edellytyksiä menestyä ja luoda kestävästi arvoa kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomen pitkäaikainen etu ohjaa kaikkea toimintaamme. Oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä luodaan Suomeen kestävää kasvua.

Digitalisaatio ja tietopolitiikka

Voimme nousta datatalouden huipulle. Tieto ja kyky hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä. Suomen tulee tehdä aktiivista tietopolitiikkaa, jotta voimme hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tarjoamat kasvun mahdollisuudet kestävällä tavalla. Lue lisää

Innovaatiopolitiikka

Takaisin maailman kärkeen. Panostaminen innovaatioihin on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Innovaatiot auttavat ratkaisemaan ihmiskunnan suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutoksen. Innovaatiorahoituksen suunta on käännettävä ja Suomi nostettava takaisin TKI-maiden kärkijoukkoon. Lue lisää

Koulutus ja osaaminen

Osaamisella onnistumme. Teknologian kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä myös koulutusta. Kyky jatkuvaan oppimiseen on yksi tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä. Muutos luo koulutusjärjestelmälle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Lue lisää

Kestävä kehitys

Kestävää arvonluontia yhteiskunnalle. Menestyvät yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin sekä luovat monipuolisesti taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Teknologiateollisuus on sitoutunut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen. Lue lisää

Talous ja verotus

Suomi elää viennistä. Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Lue lisää

Kasvu ja uudistuminen

Uudistumalla menestymme. Teknologiayrityksillä on tahto ja taito kasvaa ja uudistua. Monipuolinen kuva alasta ja uudistuva suomalainen koulu tuovat kyvykkäitä tulevaisuuden tekijöitä yrityksiin. Kansainvälistyminen ja toimintaympäristön muutokset tarjoavat teknologiateollisuuden yrityksille ja osaajille uusia mahdollisuuksia menestyä. Lue lisää