Teknologiateollisuus vaikuttaa

corridors
Teknologiateollisuus ry rakentaa teknologiayrityksille edellytyksiä menestyä ja luoda kestävästi arvoa kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomen pitkäaikainen etu ohjaa kaikkea toimintaamme. Oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä luodaan Suomeen kestävää kasvua.

Kestävä kehitys

Kestävää arvonluontia yhteiskunnalle. Menestyvät yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin sekä luovat monipuolisesti taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Teknologiateollisuus on sitoutunut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen. Olemme sitoutuneet Suomen hallitusohjelman mukaiseen Hiilineutraali Suomi vuonna 2035 -tavoitteeseen. Lue lisää

Talous ja verotus

Suomi elää viennistä. Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.  Katso lisää ajankohtaista tietoa talousnäkymistä. Verotuksesta lisätietoja täältä.

Koulutus ja osaaminen

Osaamisella onnistumme. Teknologian kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä myös koulutusta. Kyky jatkuvaan oppimiseen on yksi tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä. Muutos luo koulutusjärjestelmälle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Lue lisää

Innovaatiopolitiikka

Takaisin maailman kärkeen. Panostaminen innovaatioihin on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Innovaatiot auttavat ratkaisemaan ihmiskunnan suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutoksen. Innovaatiorahoituksen suunta on käännettävä ja Suomi nostettava takaisin TKI-maiden kärkijoukkoon. Lue lisää

Digitalisaatio ja tietopolitiikka

Voimme nousta datatalouden huipulle. Tieto ja kyky hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä. Suomen tulee tehdä aktiivista tietopolitiikkaa, jotta voimme hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tarjoamat kasvun mahdollisuudet kestävällä tavalla. Lue lisää

EU-asiat

Puhumme sitten ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, energiajärjestelmän kehittämisestä, digitalisaation hyödyntämisestä tai vastuullisesta materiaalien käytöstä, on EU:n politiikalla keskeinen vaikutus lopputulokseen. Lue lisää