Valimoteollisuus ry

Valimoteollisuus ry

Toimialayhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenvalimoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä 23. Yhdistykseen kuuluvien yritysten liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Työntekijöitä toimialalla on noin 1600. VALTY ry on jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa.

Toimialayhdistyksen toiminnan päätavoitteena on jäsenvalimoiden kilpailukyvyn parantaminen. Keinoina tähän ovat mm. tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen tason parantaminen alan tutkimusta ja koulutusta kehittämällä, valimoalan muutoksista ja uudistuksista tiedottaminen, tilastointi ja suhdannetietojen keruu, vuosittaisen Valun käytön seminaarin järjestäminen sekä valimoiden ja valunkäyttäjien tutkimushankkeiden koordinointi.

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

marko.telenius@peiron.com

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

Yhteistyökumppaneitamme:

http://www.valuatlas.fi

Hallitus 2021

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

1. Varapuheenjohtaja

Laatu- ja kehityspäällikkö Ilari Kinnunen, Oy Johnson Metall Ab

2. Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Timo Rautarinta, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

Muut hallituksen jäsenet:

Toimitusjohtaja András Dévényi, Specialvalimo J. Pap Oy

Toimitusjohtaja Teuvo Joensuu, Tevo Lokomo Oy

Toimitusjohtaja Olli Karhunen, Suomivalimo Oy

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kronqvist, Raahen Valimo Oy

Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leino Group Oy/Leinocast

Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Componenta Oyj

Valimonjohtaja Hannu Nikula, Valmet Technologies Oy

Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy

Toimitusjohtaja Heikki Zitting, Sacotec Components Oy

Jäsenet

Alteams Finland Oy
Alteams Oy
Componenta Castings Oy
Erikoisvalu Halmela Oy
Keskipakovalu Oy
Leino Group Oy
Mekava Oy
Novacast Oy
Oitin Valu Oy
Oras Oy
Sacometal Oy
Peiron Oy
Raahen Valimo Oy
Sacotec Components Oy
Selcast Oy
Specialvalimo J. Pap Oy
Suomivalimo Oy
Tevo Lokomo Oy
TP-Tools Oy
Ulefos Oy
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Valmet Technologies Oy

Tilaisuudet

Valimoalan ajankohtaiswebinaari 25.3.2021

Esitykset

1. Valutuotanto Suomessa 2020, Juhani Orkas
2. Teknologiateollisuuden talouskatsaus, Jukka Palokangas
3. Hiilijalanjäljen laskennalla kohti hiilineutraaliutta, Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy
4. Valukomponenttien hiilijalanjälkilaskuri, Juhani Orkas
5. Valimoalan osaamiskeskus TAKK, Teppo Tapani ja Jouni Lehto
6. Valimoalan tutkimuksesta, Juhani Orkas
7. Tohtorikoulutuksesta, Kalle Jalava ja Jarkko Laine

 

Valun käytön seminaari - tulossa 24. - 25.3.2022

Vuosittain järjestettävän seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu­tuk­sista ja lisätä suun­nitte­lijoi­den tie­toja valu­kappaleiden mahdol­li­suuk­sista eri­laisis­sa käyt­tökohteissa esittä­mäl­lä esimerk­ke­jä valurat­kaisujen tuo­mista eduista sekä kertomal­la uutta tietoa hankinta­toimen e­dellyt­tämistä ja valu­tek­niikan suo­mista mah­dolli­suuksis­ta.

Se­minaa­ri on tarkoitettu lä­hinnä valu­kom­po­nent­teja käyt­tä­välle ja valmistavalle teollisuu­delle sekä erityi­sesti näiden alojen tule­ville ja koke­neille suun­nitte­li­joil­le ja osta­jille.

Valun käytön seminaarista lisätietoja antaa Valimoteollisuus ry:n johtava asiantuntija Juhani Orkas, puh. 050 556 2288.