Association of Finnish Foundry Industry

Association of Finnish Foundry Industry

The purpose of the Association is to act as the national cooperation organ for the member foundries and as the forum for international cooperation in the field.

The main objective of the Association is to enhance the technological level of product development and manufacturing operations in member foundries and promote research and training in the field. The Association also endeavours to improve the national and international competitiveness of castings.

The Association takes actively participates in the work of the Committee of Associations of European Foundries (CAEF) and the World Foundrymen Organization (WFO). It also cooperates with other associations in the field over technological and economic issues. 
 
By far the largest field of activity is the improvement of foundry operations through cooperation in research and development. Another central area of activity is the compilation of statistics and economic information etc. The Association annually arranges a Seminar of Castings Use, with experts in the field reporting on current R&D projects and innovations.
 
Chairman of the Group:
Mr. Eero Pellikka, Head of Foundry Business, Alteams Finland Oy
Email: firstname.lastname@alteams.com
 
Secretary General:
Mr Juhani Orkas, Professor, D.Sc. (Tech.)
Phone: +358 50 556 2288
Email: firstname.lastname@techind.fi

 

Hallitus 2020

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

1. Varapuheenjohtaja

Laatu- ja kehityspäällikkö Ilari Kinnunen, Oy Johnson Metall Ab

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

Muut hallituksen jäsenet:

Toimitusjohtaja András Dévényi, Specialvalimo J. Pap Oy

Toimitusjohtaja Teuvo Joensuu, Tevo Lokomo Oy

Toimitusjohtaja Olli Karhunen, Suomivalimo Oy

Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kronqvist, Raahen Valimo Oy

Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leino Group Oy/Leinocast

Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Componenta Oyj

Valimonjohtaja Hannu Nikula, Valmet Technologies Oy

Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy

Toimitusjohtaja Timo Rautarinta, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Toimitusjohtaja Heikki Zitting, Sacotec Components Oy

Jäsenet

Alteams Finland Oy
Alteams Oy
Componenta Castings Oy
Erikoisvalu Halmela Oy
Karhulan Valimo Oy
Keskipakovalu Oy
Leino Group Oy
Mekava Oy
Novacast Oy
Oitin Valu Oy
Oras Oy
Sacometal Oy
Peiron Oy
Raahen Valimo Oy
Sacotec Components Oy
Selcast Oy
Specialvalimo J. Pap Oy
Suomivalimo Oy
Tevo Lokomo Oy
TP-Tools Oy
Ulefos Oy
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Valmet Technologies Oy

Tilaisuudet

Valimoalan ajankohtaiswebinaari 25.3.2021

Esitykset

1. Valutuotanto Suomessa 2020, Juhani Orkas
2. Teknologiateollisuuden talouskatsaus, Jukka Palokangas
3. Hiilijalanjäljen laskennalla kohti hiilineutraaliutta, Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy
4. Valukomponenttien hiilijalanjälkilaskuri, Juhani Orkas
5. Valimoalan osaamiskeskus TAKK, Teppo Tapani ja Jouni Lehto
6. Valimoalan tutkimuksesta, Juhani Orkas
7. Tohtorikoulutuksesta, Kalle Jalava ja Jarkko Laine

 

Valun käytön seminaari - tulossa 24. - 25.3.2022

Vuosittain järjestettävän seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu­tuk­sista ja lisätä suun­nitte­lijoi­den tie­toja valu­kappaleiden mahdol­li­suuk­sista eri­laisis­sa käyt­tökohteissa esittä­mäl­lä esimerk­ke­jä valurat­kaisujen tuo­mista eduista sekä kertomal­la uutta tietoa hankinta­toimen e­dellyt­tämistä ja valu­tek­niikan suo­mista mah­dolli­suuksis­ta.

Se­minaa­ri on tarkoitettu lä­hinnä valu­kom­po­nent­teja käyt­tä­välle ja valmistavalle teollisuu­delle sekä erityi­sesti näiden alojen tule­ville ja koke­neille suun­nitte­li­joil­le ja osta­jille.

Valun käytön seminaarista lisätietoja antaa Valimoteollisuus ry:n johtava asiantuntija Juhani Orkas, puh. 050 556 2288.