Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala

shutterstock_1080943142.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja merkittävin elinkeino. Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiayritysten osuus sekä tavara- että palveluviennistä on Suomessa noin 50 prosenttia. Alan yritysten palveluksessa työskentelee kotimaassa noin 320 000 ihmistä. Jos otetaan huomioon toimialan kaikki heijastusvaikutukset yhteiskuntaan, noin 670 000 suomalaisella on työtä teknologiateollisuuden ansiosta.  

Teknologiayrityksillä on muutoinkin tärkeä rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät 65 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiayritykset investoivat Suomeen vuosittain noin 5 miljardia euroa.

Tutustu raporttiin Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa.

Kaiken kaikkiaan vientiteollisuuden yrityksillä on jopa suurempi vaikutus Suomen kansantalouteen kuin on aiemmin arvioitu. Vuonna 2018 tehdyn selvityksen mukaan vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lähes 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta. Kymmenen työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muilla toimialoilla.