Työhyvinvoinnin mittaaminen

jooga
Työhyvinvointia voidaan arvioida mittaamalla työtä ja työympäristöä sekä yksilöä ja työyhteisöä. Myös yrityksen taloudelliset luvut kannattaa ottaa mukaan työhyvinvointia tarkastellessa.

Työhyvinvoinnin työtä ja työympäristöä koskevia mittareita ovat esimerkiksi turvallisuusilmoitukset, tapaturmatilastot, tuotantomäärät ja tuotannon laatu sekä työajan seuranta. Myös kehittämistoimenpiteiden toteutumista seuraamalla mitataan työhyvinvointia työn ja työympäristön näkökulmasta.

Yksilöä ja työyhteisöä koskevia mittareita voivat olla esimerkiksi kehityskeskustelut, osaamiskartoitukset, henkilöstökyselyt, työkuormitusarvioinnit ja johtamiskäytäntöjen arvioinnit. Sairauspoissaoloja ja vaihtuvuuslukuja seuraamalla saadaan samaten tärkeää tietoa työhyvinvoinnin tilasta.

Työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä taloudellisia mittareita ovat sairauspoissaoloihin, työkyvyttämyyteen ja tapaturmiin liittyvät kustannusseurannat.