Suomesta mallia verotuksen digitalisointiin ja automatisointiin

Suomesta mallia verotuksen digitalisointiin ja automatisointiin

verkkopalvelu
Toimiva, tehokas, johdonmukainen ja ennakoitava verotusmenettely on Suomelle kilpailuetu. Mitä enemmän kansainvälinen verosääntely- ja verokilpailu yhtenäistävät maiden verojärjestelmiä, sitä tärkeämmäksi muodostuu verotusmenettelyn sujuvuus.

Teknologiateollisuus edistää reaaliaikataloutta sekä verotusmenettelyn digitalisointia ja automatisointia Suomessa ja globaalisti. Reaaliaikatalous (RTE = Real-Time Economy) tarkoittaa sitä, että taloudelliset transaktiot ja prosessit ovat digitaalisia ja perustuvat rakenteelliseen dataan.

Sähköiset rakenteiset kuitit ja laskut ovat välttämättömiä automatisoidulle taloushallinnolle ja verotukselle. Tavoitteena on hyödyntää yritysten reaaliaikaista sähköistä taloustietoa yritysten oman toiminnan tehostamisessa sekä keventämässä yritysten ja julkisen sektorin hallinnollista taakkaa.

Esimerkiksi yritysten olennainen sähköinen taloustieto tulisi saada kulkemaan suoraan Verohallinnolle ja Kaupparekisteriin ilman erillistä ilmoittamista. Hallinnollisen työn väheneminen vapauttaisi yrityksissä aikaa varsinaiseen liiketoimintaan. Säästöt yrityksille ja julkiselle sektorille voivat olla huomattavia.

Digitaalinen ja automatisoitu alv-raportointi ja verotusmenettely voisivat helpottaa veronmaksua, ja koko prosessi palautuksineen tehostuu. Harmaan talouden torjunta paranee, kun hyödynnetään sähköisten kuittien ja laskujen dataa. Veropohjan laskennan maltillinen harmonisointi EU-tasolla ja kansainvälisesti voisi edistää verotusmenettelyn automatisointia.

Tavoitteiden edistämiseksi Suomen tulee olla aktiivinen esimerkiksi pohjoismaisessa Nordic Smart Government -hankkeessa ja EU:ssa tekeillä olevissa verotusmenettelyn kehittämishankkeissa. Suorat säästöt manuaalisen työn vähetessä esim. kuittien käsittelyssä ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Välilliset säästöt ovat huomattavasti suurempia.

Euroopan komissio julkisti kesällä 2020 toimintasuunnitelman veronkierron karsimiseksi sekä verotuksen yksinkertaistamiseksi (”Action Plan to Fight Tax Fraud and Making Taxation Simple and Easy”). Tavoitteenamme on, että mallia otettaisiin esimerkiksi Suomen pitkäjänteisestä työstä verotuksen digitalisoimisessa ja yksinkertaistamisessa. Verotusmenettelyä tulee kehittää yhteistyössä yritysten kanssa.

 

reaaliaikatalous