Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

shutterstock_514413922large.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja merkittävin elinkeino. Teknologia-alan yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin 50 prosenttia. Alan yritysten palveluksessa työskentelee kotimaassa noin 320 000 ihmistä. Jos otetaan huomioon toimialan kaikki heijastusvaikutukset yhteiskuntaan, noin 670 000 suomalaisella on työtä teknologiateollisuuden ansiosta. 

Teknologiayrityksillä on muutoinkin tärkeä rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät peräti 70 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiayritykset investoivat Suomeen vuosittain noin 5 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Suomalainen ympäristöosaaminen on vientituote siinä missä täällä tuotetut laadukkaat tuotteetkin. Teollinen toiminta Suomessa on globaali ekoteko.

Tutustu raporttiin Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa.

 

Teknologiateollisuus lukuina

 

Graafi tavara- ja palveluviennin tuloista

 

Graafi tavaraviennin tuloista

 

Graafi palveluviennin tuloista