Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

shutterstock_514413922large.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja merkittävin elinkeino. Teknologia-alan yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin 50 prosenttia. Alan yritysten palveluksessa työskentelee kotimaassa noin 313 000 ihmistä. Jos otetaan huomioon toimialan kaikki heijastusvaikutukset yhteiskuntaan, noin 660 000 suomalaisella on työtä teknologiateollisuuden ansiosta. 

Teknologiayrityksillä on muutoinkin tärkeä rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät peräti 70 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiayritykset investoivat Suomeen vuosittain noin 5 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Suomalainen ympäristöosaaminen on vientituote siinä missä täällä tuotetut laadukkaat tuotteetkin. Teollinen toiminta Suomessa on globaali ekoteko.

Tutustu raporttiin Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa.
 

Teknologiateollisuus lukuina - Suomen suurin elinkeino

  • Yli 50 % koko viennistä.
  • Työllisyysvaikutus suoraan lähes 313 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 660 000 ihmistä.
  • Vaikutus arvonlisään yhteensä 67 mrd. euroa eli 28 % bruttokansantuotteet arvonlisäyksestä
  • Tuo Suomeen 18 mrd. euron verotulot vuosittain
  • Investoinnit vuosittain 5 mrd. euroa.
  • 70 % elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista

viennin jakautuminen 1

 

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista

viennin jakautuminen 2

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista

Palveluvienti

 Tavaraviennin jakautuminen alueittain globaalisti

tavaraviennin jakautuminen