Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

shutterstock_514413922large.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja merkittävin elinkeino. Teknologia-alan yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiayritysten osuus Suomen koko viennistä (palvelut ja tavarat) on yli 50 prosenttia. Alan yritysten palveluksessa työskentelee kotimaassa noin 338 000 ihmistä. Jos otetaan huomioon toimialan kaikki heijastusvaikutukset yhteiskuntaan, noin 720 000 suomalaisella on työtä teknologiateollisuuden ansiosta. 

Teknologiayrityksillä on muutoinkin tärkeä rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät 65 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiayritykset investoivat Suomeen vuosittain noin 6 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Suomalainen ympäristöosaaminen on vientituote siinä missä täällä tuotetut laadukkaat tuotteetkin. Teollinen toiminta Suomessa on globaali ekoteko.

Teknologiateollisuus lukuina - Suomen suurin elinkeino

  • Yli 50 % koko viennistä
  • Työllisyysvaikutus suoraan noin 338 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 720 000 ihmistä
  • Ala tuo noin 30 % bruttokansantuotteen arvonlisäyksestä
  • Investoinnit vuosittain noin 6 mrd. euroa.
  • 65 % elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

Suomen tavaraviennin tulojen lähteet vuonna 2022, infograafi.
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2022, kartta.