Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala - koostuu viidestä päätoimialasta

shutterstock_514413922large.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja merkittävin elinkeino. Teknologia-alan yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin 50 prosenttia. Alan yritysten palveluksessa työskentelee kotimaassa noin 336 000 ihmistä. Jos otetaan huomioon toimialan kaikki heijastusvaikutukset yhteiskuntaan, noin 700 000 suomalaisella on työtä teknologiateollisuuden ansiosta. 

Teknologiayrityksillä on muutoinkin tärkeä rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät 65 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiayritykset investoivat Suomeen vuosittain noin 6 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Suomalainen ympäristöosaaminen on vientituote siinä missä täällä tuotetut laadukkaat tuotteetkin. Teollinen toiminta Suomessa on globaali ekoteko.

Tutustu raporttiin Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa.
 

Teknologiateollisuus lukuina - Suomen suurin elinkeino

  • Noin 50 % koko viennistä.
  • Työllisyysvaikutus suoraan noin 336 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 700 000 ihmistä.
  • Ala tuo noin 30 % bruttokansantuotteen arvonlisäyksestä
  • Investoinnit vuosittain noin 6 mrd. euroa.
  • 65 % elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista

viennin jakautuminen 1

 

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista

viennin jakautuminen 2

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista

Palveluvienti

 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta 2020

vientimaat