Innovaatiopolitiikka

Innovaatiopolitiikka

stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_303328.jpg
Kilpailukyky ja tuottavuuden paraneminen syntyvät lähes kokonaan osaamispääomasta, uusista ideoista ja kyvystä luoda niistä taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa.

Suomen kestävä kasvu voidaan varmistaa parhaiten investoimalla osaamiseen ja tekemällä Suomesta innovaatiotoimintaan houkutteleva ja vetovoimainen toimintaympäristö. Tarvitaan selkeä etenemispolku, jota seuraamalla Suomesta kehittyy Pohjoismaiden paras innovaatio- ja kokeiluympäristö.

Yritykset tekevät tutkimusta ja tuotekehitystä siellä, missä siihen on paras osaaminen ja edellytykset. Uudistumista ja kestävää kasvua edistävä säätely, sujuva luvitus, osaajien saatavuuden varmistaminen ja viennin edistämistoimet vauhdittavat yritysvetoisten innovaatiokumppanuuksien syntyä ja lisäävät investointeja Suomeen.

Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan ohjelman tki-asteen nostamiseksi 4 %:iin BKT:sta

Ratkaisu on vaalikausien yli ulottuva Kasvu2030-ohjelma. Ohjelman toteutuksen myötä yritysten tki-panostukset Suomessa kasvavat merkittävästi ja Suomen TKI-intensiivisyys nousee ensi vuosikymmenellä vähintään neljään prosenttiin BKT:sta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Kasvatetaan julkista tki-rahoitusta. Yrityksille suunnattua avustusmuotoista t&k-tukea korotetaan hallituskauden alussa 150 miljoonalla eurolla ja sen jälkeen vuosittain 50 miljoonalla eurolla. Julkisen tki-rahoituksen lisäys kohdistetaan pääosin yritysvetoisille innovaatiokumppanuuksille, joiden tavoitteena on kehittää miljardiluokan kasvuekosysteemejä. Rahoitettavat teemat nousevat yritysten tarpeista Suomen vahvoilla osaamisalueilla.
  • Kehitetään uusi suomalainen innovaatioyhteistyön toimintatapa, joka mahdollistaa julkisen hallinnon, tutkimusyksiköiden ja yritysten joustavan ja kansainvälisesti ainutlaatuisen yhteistyön tutkimus-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden toteutuksessa.
  • Viedään yliopistot maailman huipulle. Yliopistojen strategista profiloitumista tuetaan ja tutkimuksen laatua nostetaan tavoitteellisesti. Yliopistot rakentavat kukin omilla profiloitumisalueillaan yhteistyöverkostoja maailman parhaiden tutkimusyhteisöjen kanssa. Yliopistojen ja yritysten tutkimusyhteistyö lisääntyy merkittävästi.
  • Viedään osaamista, tuodaan osaajia. Keskitetään työperäisen maahanmuuton edistäminen yhdelle ministeriölle (TEM). Ulkomaalaisten osaajien maahanmuuttoa helpotetaan säätämällä oleskelulupaprosessin kestolle kuukauden maksimiaika, lisäämällä englanninkielisiä julkisia palveluja sekä vakinaistamalla ulkomaalaisten erityisasiantuntijoiden lähdeverokäytäntö.
  • Edistetään laatuun, innovatiivisuuteen ja elinkaarikestävyyteen kannustavia julkisia hankintoja. Julkisia hankintoja hyödynnetään uusien innovaatioiden kehittämiseksi lisäämällä merkittävästi hankintayksiköille suunnattavaa koulutusta ja kehittämällä edelleen innovatiivisten hankintojen menetelmiä ja toimintatapoja.

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 (pdf)