Innovaatiopolitiikka

Innovaatiopolitiikka

stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_303328.jpg
Suomen kestävä kasvu voidaan varmistaa huolehtimalla osaamisesta ja tekemällä Suomesta innovaatiotoimintaan houkutteleva ja vetovoimainen toimintaympäristö.
  • Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan toimenpideohjelman tki-asteen nostamiseksi 4 %:iin BKT:sta.

Seurauksena yritysten tki-panostukset Suomessa kasvavat ohjelman toteutuksen myötä merkittävästi ja Suomen TKI-intensiivisyys nousee ensi vuosikymmenen loppuun mennessä vähintään neljään prosenttiin BKT:sta. Suunnitelman toteutumista ja yritysten Suomessa tapahtuvan TKI-toiminnan kehitystä ja sen vaikuttavuutta tarkastellaan hallituskausittain.

  • Innovaatiopanostuksiin tarvitaan tasokorotus heti hallituskauden alussa signaalina innovaatiopolitiikan kurssimuutoksesta.

Ensi vaiheen panostuksen on oltava vähintään 150 milj. e. Tämän jälkeen innovaatiorahoitusta on lisättävä 50 milj. e/v (lisäys yhteensä v. 2022 on vähintään 300 milj. e) Kasvavat investoinnit on suunnattava yritysvetoisiin globaaleihin haasteisiin ratkaisuja hakeviin ohjelmakokonaisuuksiin, joiden tavoitteena on kehittää miljardiluokan ekosysteemejä.

  • Kehitetään suomalainen innovaatioyhteistyön PPP-malli.

Se mahdollistaa julkisen hallinnon, tutkimusyksiköiden ja yritysten joustavan ja kansainvälisesti ainutlaatuisen yhteistyön tutkimus-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden toteutuksessa.

  • Edistetään laatuun, innovatiivisuuteen ja elinkaarikestävyyteen kannustavia julkisia hankintoja. 

Hyödynnetään uusien innovaatioiden kehittämiseksi lisäämällä hankintayksiköille suunnattavaa koulutusta ja kehittämällä edelleen innovatiivisten hankintojen menetelmiä ja toimintatapoja.

Tutustu innovaatiopolitiikan hallitusohjelmatavoitteisiimme.