Energiaverotus osana ilmastonmuutoksen torjuntaa

Energiaverotus osana ilmastonmuutoksen torjuntaa

aurinkoenergia
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että yhteiskunta toimii yhä enemmän hiilineutraalilla sähköllä. Jotta teollisuuden kilpailukyky säilyy, sähkön hinnan tulee olla kilpailukykyinen verrattuna tärkeimpiin kilpailijamaihin.

Teknologiateollisuus ry:n tavoitteena on, että teollisuuden sähkövero lasketaan EU:n minimiin konesalit mukaan lukien. Samassa yhteydessä voidaan poistaa energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuri sekä kiristää fossiilisten lämmityspolttoaineiden verotusta.

Käyttämällä yritysten (varsinkin konesalien) hukkalämpöä lämmitykseen voidaan korvata polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Vähähiilisyyttä edistää, kun kaukolämmön tuotannossa käytettävien lämpöpumppujen tarvitsema sähkö otetaan alemman sähköveroluokan piiriin. Teknologiateollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että datakeskusten hukkalämmön verotusta alennetaan.

Katso myös:

Teknologiateollisuus ry:n ympäristö-, ilmasto- ja energialinjaukset