Lausunto

Lausunto tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä

Teknologiateollisuus ry kannattaa Valtiovarainministeriön esitystä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisten tutkimus- ja kehittämistoimintahankkeiden lisävähennyksestä verovuosille 2021-2024.

Tarvitsemme lisäkannustimia TKI-toimintaan, jotta pääsemme digivihreän kasvun tielle kriisin jälkeen. Sekä suoria, että verotukia tarvitaan. Teknologiateollisuus ry toivoo, että T&K-verovähennysmallista tulisi pysyvä, jolloin se olisi ennustettavampi ja vaikuttavampi. Esitämme myös, että T&K-verovähennyksen laajentamista ryhdyttäisiin selvittämään, mm. kattamaan yritysten itse tekemän TKI-toiminnan. Lue koko lausunto >>