Lausunto

Lausunto ennakkovaikuttamisesta tulevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen

Teknologiateollisuus nosti eduskunnan talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossaan seuraavat pääkohdat: EU:n rahoituksesta entistä suurempi osa tulisi suunnata innovaatioihin ja EU:n uudistumiseen - varat on jaettava erinomaisuuden perusteella ja koheesiorahoituksessa on siirryttävä enemmän tulosperusteiseen malliin. EU:n rahoituskehyksessä pitää painottaa Euroopan teknologisten kyvykkyyksien rakentamista ja yhdistettävä tämä nousevaan turvallisuusteemaan. Eurooppalaisia kriittisten teknologioiden valmistuksen ekosysteemejä tulee vahvistaa.

Avaa lausunto >>