Lausunto

Lausunto perusopetuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamiseksi oppimisen ja koulunkäynnintuen osalta on kannatettava ja esitys sisältää paljon ehdotuksia oppimisen tuen yhtenäistämiselle. Vaikka muutokset ovat tarpeellisia ja perusteltuja, Teknologiateollisuus ry tähdentää, että on tarpeellista huomioida demografiset ja alueelliset haasteet tuen lainsäädännön toimeenpanossa. Selkeyttämällä sekä säädöksiä että normiohjausta varmistamme, että tukitoimet ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Ikäluokkien pieneneminen vaatii erityistä huomiota ja joustoa toimeenpanossa ja resursoinnin riittävyyttä tulee tarkastella muutoksen yhteydessä jatkuvasti.

Avaa lausunto >>