Kulkuneuvot

Kulkuneuvot

Tiedote 20.12.2019

Teknologiateollisuuden Kulkuneuvovalmistajat -toimialaryhmä on perustanut stipendiryhmän, jonka tavoitteena on

 • Tukea kulkuneuvovalmistuksen osaamisen säilymistä ja kehittymistä Suomessa
 • Edistää kulkuneuvoteollisuutta Suomessa alueellinen näkökulma huomioiden
 • Kannustaa opiskelijoita tai opiskelijaryhmiä palkitsemalla kulkuneuvoteollisuuteen liittyviä innovaatioita, opinnäytetöitä tai projekteja.

Teknologiateollisuuden kulkuneuvovalmistajat -stipendiryhmä myöntää yksittäisille opiskelijoille ja opiskelijaryhmille vuosittain korkeintaan 30 000 euroa stipendejä ja tunnustuspalkintoja vuosien 2019-2024 aikana. Stipendityöryhmä päättää vuosittain myönnettävien yksittäisten stipendien ja tunnustuspalkintojen lukumäärän, palkittavat kohteet ja stipendien ja tunnustuspalkintojen suuruuden vuosittain käytettävän rahasumman puitteissa.

Stipendien ja tunnustuspalkintojen haku on vuosittain auki, tänä vuonna 1.9.-31.10.2019 välisenä aikana. Hakemuksia ei voi jättää etukäteen seuraavalle vuodelle tai takautuvasti edelliselle vuodelle.

Hakemusten jättäminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan Teknologiateollisuus ry:lle linkistä. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostitse eikä hakuajan ulkopuolella tai puutteellisia hakemuksia oteta käsittelyyn.

Pääsääntöisesti stipendit ja tunnustuspalkinnot koskevat jo päättyneitä opinnäytetöitä tai projekteja, mutta tietyin poikkeuksin voidaan tukea myös stipendikauden aikana alkavia tai käynnissä olevia opinnäytetöitä tai projekteja.

Hakemuksen liitteet

Jos hakemus koskee valmistunutta opinnäytetyötä, tulee hakijan toimittaa liitteenä hakemuksen liitteenä:

 • Opinnäytetyö pdf-muodossa
 • Opinnäytetyön arvostelu oppilaitoksen virallisena dokumenttina
 • Opintomenestystä kuvaava dokumentti

Jos hakemus koskee valmistunutta projektia, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Projektisuunnitelma ja toteutuneen projektin yksityiskohtainen kuvaus
 • Projektia ohjanneen opettajan lausunto projektin toteutuksesta ja tuloksista

Jos hakemus koskee valmistunutta väitöstutkimusta, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Väitöskirjan pdf-muodossa
 • Yliopistossa hyväksytty väitöskirjan arvostelu tai loppulausunto

Jos hakemus koskee toteutettua innovaatiota, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Tehdyn innovation dokumentaatio (jos innovaatio on patentoitu, patenttihakemuksen jättämisen dokumentti)
 • Ohjaavan opettajan lausunto innovaatioon johtaneesta toiminnasta ja innovaation uutuusarvosta

Teknologiateollisuus julkaisee myönnetyt stipendit ja tunnustuspalkinnot omia viestintäkanaviaan käyttäen.

Lisätietoja: heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi