Kulkuneuvot

Kulkuneuvot

valmetpic2.jpg

Vuoden 2020 kulkuneuvot-stipendihaku auki!

Teknologiateollisuuden Kulkuneuvot -toimialaryhmän stipendiryhmä myöntää vuosittain stipendejä tavoitteenaan

 • Tukea kulkuneuvovalmistuksen osaamisen säilymistä ja kehittymistä Suomessa
 • Edistää kulkuneuvoteollisuutta Suomessa alueellinen näkökulma huomioiden
 • Kannustaa opiskelijoita tai opiskelijaryhmiä palkitsemalla kulkuneuvoteollisuuteen liittyviä innovaatioita, opinnäytetöitä tai projekteja.

Stipendiryhmä myöntää yksittäisille opiskelijoille ja opiskelijaryhmille vuosittain korkeintaan
30 000 euroa stipendejä ja tunnustuspalkintoja vuosien 2019-2024 aikana. Ryhmä päättää vuosittain myönnettävien yksittäisten stipendien ja tunnustuspalkintojen lukumäärän, palkittavat kohteet ja stipendien ja tunnustuspalkintojen suuruuden vuosittain käytettävän rahasumman puitteissa.

Hakukuulutuksessa kulkuneuvolla tarkoitetaan pyörillä kulkevaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa ja kulkuneuvoteollisuudella tarkoitetaan teollisuuden haaraa, joka muodostuu tällaisten ajoneuvojen suunnittelusta, valmistuksesta ja tuotannosta, materiaalien ja komponenttien valinnasta sekä alihankinnasta ja kokoonpanosta tai niihin läheisesti liittyvistä ja niissä sovellettavissa olevista teknistaloudellista ratkaisuista.

Stipendien ja tunnustuspalkintojen haku on vuosittain auki, tänä vuonna 1.9.- 31.10.2020. Hakemuksia ei voi jättää etukäteen seuraavalle vuodelle tai takautuvasti edelliselle vuodelle.

Hakemusten jättäminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan Teknologiateollisuus ry:lle linkistä: 

https://webropol.com/s/kulkuneuvot-stipendihaku-2020 

Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostitse eikä hakuajan ulkopuolella tai puutteellisia hakemuksia oteta käsittelyyn.

Pääsääntöisesti stipendit ja tunnustuspalkinnot koskevat jo päättyneitä opinnäytetöitä tai projekteja, mutta tietyin poikkeuksin voidaan tukea myös stipendikauden aikana alkavia tai käynnissä olevia opinnäytetöitä tai projekteja.

Hakemuksen liitteet

Jos hakemus koskee valmistunutta opinnäytetyötä, tulee hakijan toimittaa liitteenä hakemuksen liitteenä:

 • Opinnäytetyö pdf-muodossa (ammattikorkeakoulut, yliopistot)
 • Opinnäytetyön arvostelu oppilaitoksen virallisena dokumenttina
 • Opintomenestystä kuvaava dokumentti

Jos hakemus koskee valmistunutta projektia, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Projektisuunnitelma ja toteutuneen projektin yksityiskohtainen kuvaus
 • Projektia ohjanneen opettajan lausunto projektin toteutuksesta ja tuloksista

Jos hakemus koskee valmistunutta väitöstutkimusta, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Väitöskirja pdf-muodossa
 • Yliopistossa hyväksytty väitöskirjan arvostelu tai loppulausunto

Jos hakemus koskee toteutettua innovaatiota, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Tehdyn innovaation dokumentaatio (jos innovaatio on patentoitu, patenttihakemuksen jättämisen dokumentti)
 • Ohjaavan opettajan lausunto innovaatioon johtaneesta toiminnasta ja innovaation uutuusarvosta

Teknologiateollisuus julkaisee myönnetyt stipendit ja tunnustuspalkinnot omia viestintäkanaviaan käyttäen.

Lisätietoja: heikki.karsimus[at]teknologiateollisuus.fi

Henkilötietojen käsittely Kulkuneuvovalmistajien Stipendirekisterissä