Kulkuneuvot

Kulkuneuvot

valmetpic2.jpg

Stipendihaku 2021

Vuoden 2021 stipendihaun info!

Teknologiateollisuuden Kulkuneuvot -toimialaryhmän stipendiryhmä myöntää vuosittain stipendejä tavoitteenaan

 • Tukea kulkuneuvovalmistuksen osaamisen säilymistä ja kehittymistä Suomessa
 • Edistää kulkuneuvoteollisuutta Suomessa alueellinen näkökulma huomioiden
 • Kannustaa opiskelijoita tai opiskelijaryhmiä palkitsemalla kulkuneuvoteollisuuteen liittyviä innovaatioita, opinnäytetöitä tai projekteja.

Stipendiryhmä myöntää yksittäisille opiskelijoille ja opiskelijaryhmille vuosittain korkeintaan 30 000 euroa stipendejä ja tunnustuspalkintoja vuosien 2019 - 2024 aikana. Ryhmä päättää vuosittain myönnettävien yksittäisten stipendien ja tunnustuspalkintojen lukumäärän, palkittavat kohteet ja stipendien ja tunnustuspalkintojen suuruuden vuosittain käytettävän rahasumman puitteissa.

Hakukuulutuksessa kulkuneuvolla tarkoitetaan pyörillä kulkevaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa ja kulkuneuvoteollisuudella tarkoitetaan teollisuuden haaraa, joka muodostuu tällaisten ajoneuvojen suunnittelusta, valmistuksesta ja tuotannosta, materiaalien ja komponenttien valinnasta sekä alihankinnasta ja kokoonpanosta tai niihin läheisesti liittyvistä ja niissä sovellettavissa olevista teknistaloudellista ratkaisuista.

Hakijaa pyydetään kuvaamaan hakemuksessaan, miten opinnäytetyön tai tutkimustyön tulokset, syntynyt innovaatio tai suunniteltu hanke edistävät erityisesti kulkuneuvojen ja kulkuneuvoteollisuuden energiatehokkuutta ja hiilineutraaliuden saavuttamista.

Tutkimus tai innovaatio voi esimerkiksi liittyä uudenlaiseen suunnitteluprosessiin ja materiaaleihin, valmistukseen tai kulkuneuvon käyttöön, missä tarkastellaan hiilijalanjälkeä, mutta ennen kaikkea tunnistetaan hiilikädenjälki ja sen vaikutukset. Arvioinnissa tarkastellaan myös kokonaisuutta ja uudenlaisia näkökulmia kulkuneuvoteemassa.

Stipendien ja tunnustuspalkintojen haku on vuosittain auki, tänä vuonna 3.9.- 31.10.2021. Hakemuksia ei voi jättää etukäteen seuraavalle vuodelle tai takautuvasti edelliselle vuodelle.

Hakemusten jättäminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan Teknologiateollisuus ry:lle tästä linkistä. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostitse eikä hakuajan ulkopuolella tai puutteellisia hakemuksia oteta käsittelyyn.

Pääsääntöisesti stipendit ja tunnustuspalkinnot koskevat jo päättyneitä opinnäytetöitä tai projekteja, mutta tietyin poikkeuksin voidaan tukea myös stipendikauden aikana alkavia tai käynnissä olevia opinnäytetöitä tai projekteja.

Hakemuksen liitteet

Jos hakemus koskee valmistunutta opinnäytetyötä, tulee hakijan toimittaa liitteenä hakemuksen liitteenä:

 • Opinnäytetyö pdf -muodossa (ammattikorkeakoulut, yliopistot)
 • Opinnäytetyön arvostelu oppilaitoksen virallisena dokumenttina
 • Opintomenestystä kuvaava dokumentti.

Jos hakemus koskee valmistunutta projektia, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Projektisuunnitelma ja toteutuneen projektin yksityiskohtainen kuvaus
 • Projektia ohjanneen opettajan lausunto projektin toteutuksesta ja tuloksista.

Jos hakemus koskee valmistunutta väitöstutkimusta, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Väitöskirja pdf -muodossa
 • Yliopistossa hyväksytty väitöskirjan arvostelu tai loppulausunto.

Jos hakemus koskee toteutettua innovaatiota, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteenä:

 • Tehdyn innovaation dokumentaatio (jos innovaatio on patentoitu, patenttihakemuksen jättämisen dokumentti)
 • Ohjaavan opettajan lausunto innovaatioon johtaneesta toiminnasta ja innovaation uutuusarvosta.

Teknologiateollisuus julkaisee myönnetyt stipendit ja tunnustuspalkinnot omia viestintäkanaviaan käyttäen.

Lisätietoja: heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi

 

_ _ _

Vähäpäästöisyys ja sähköisyys korostuivat Teknologiateollisuuden kulkuneuvovalmistajien jakamissa stipendeissä.

Teknologiateollisuuden Kulkuneuvot-stipendiryhmän päätti 8.12.2020 pitämässään kokouksessa vuoden 2020 stipendiensä saajat. Stipendejä oli haettavissa neljässä eri pääryhmässä: innovaatiot, projektit, perustutkintoihin liittyvät opinnäytetyöt ja väitöstutkimukset.

Stipendien hakukriteereissä kulkuneuvolla tarkoitettiin pyörillä kulkevaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa ja kulkuneuvoteollisuudella teollisuuden haaraa, joka muodostuu tällaisten ajoneuvojen suunnittelusta, valmistuksesta ja tuotannosta, materiaalien ja komponenttien valinnasta sekä alihankinnasta ja kokoonpanosta tai niihin läheisesti liittyvistä ja niissä sovellettavissa olevista teknistaloudellista ratkaisuista.

Stipendiryhmän hyväksymät stipendien saajat ovat:

Jari Vepsäläinen, 5 000 euroa (väitöskirjat). Väitöstutkimuksessa analysointiin sähköbussien energiankulutusta ja sen vaihteluita eri käyttötilanteissa sekä identifioitiin suuri määrä epävarmuustekijöitä energiankulutuksessa.

Niloufar Valinejad, 5 000 euroa (opinnäytetyöt). Työssä kehitettiin koneoppimiseen pohjautuvaa analytiikkaa estimoimaan kuorman käsittelylaitteiston elinkaarikustannuksia. Opinnäytetyössä on käytetty kurottajatrukkeja koskevaa laajaa seuranta-aineistoa usean vuoden ajalta.

Shashank Arora, 5 000 euroa (innovaatiot). Akkuratkaisussa tarvittavien kupariosien valmistettavuuteen liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kuvaus. Esitetyt ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman puhtaan kuparin käyttämisen. Ratkaisut tukevat sekä valmistusteknologian että akkujen suorituskyvyn kehitystä.

Kristian Rönn, 5 000 euroa (opinnäytetyöt). Työssä on tutkittu vaativaa polttoaineen esisyttymisilmiön aiheuttamaa painehuippua erityisesti nykyisissä turboahdetuissa ja pienipäästöisissä moottoreissa. Työllä on merkitystä pyrittäessä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin ja hiilineutraaliin liikenteeseen.

Muhammad Akram, 2 500 euroa (projektit). Keskeisin aihepiiri väitöstutkimukseen kuuluvassa projektissa on suuren koon dieselmoottoreiden hiilineutraalit polttoaineet ja niiden käytön tehostaminen ottaen huomioon useita eri näkökulmia päästövähennyksistä moottorin tehon maksimointiin.

Projektiryhmä – Joonas Niemeläinen, Tatu Turunen, Jaakko Purmonen ja Joel Soronen, 2 000 euroa (projektit). Projektissa, joka on osa amk-opintoja, on ryhmätyönä toteutettu perinteisen moottoripyörän muuttaminen sähkökäyttöiseksi. Projektin tavoite riittävän toimintasäteen omaavasta sähkökäyttöisestä moottoripyörästä saavutettiin ja moottoripyörä myös muutoskatsastettiin.

Teuvo Lounakoski, 1 500 euroa (opinnäytetyöt). 3D-skannausratkaisun toteuttaminen maansiirto- ja metsäkoneiden sekä traktoreiden turvaohjaamoiden muutosten tutkimiseksi osana ohjaamoiden lujuusteknisiä tarkasteluja.

Margarita Buvaeva, 1 000 euroa (opinnäytetyöt). Työssä on suunniteltu prototyyppiajoneuvoon jarrujärjestelmä. Työhön sisältyy suunnittelutyön lisäksi myös tuotekehityksen kokonaisuuden hallinta alustavasta suunnittelusta jarrujärjestelmän osien valmistukseen ja järjestelmän testaukseen.

Tomi Hellgren, 1 000 euroa (opinnäytetyöt). Kilpa-auton jarrujärjestelmän keskeisten rakenneosien ja jarrujärjestelmän tasapainoisen toiminnan varmistamiseen tarvittavan säätöjärjestelmän suunnittelu.

Jarmo Isoahde, 1 000 euroa (opinnäytetyöt); suomalaisen kuorma-autoteollisuuden tarpeisiin tehty elinjaksokustannusmalli. Opinnäytetyössä on ansiokkaasti yhdistetty kohdeyrityksessä aikaisemmin koottu tuotteiden elinkaaren aikainen tieto.

Teemu Saarelainen, 1 000 euroa (opinnäytetyöt). Työ käsittelee sähkökilpa-auton jäähdytysjärjestelmän mitoittamista. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli mitoittaa simulointiohjelmistoa hyväksi käyttäen tarvittavat komponentit voimansiirtojärjestelmän jäähdyttämiseksi.